Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netverliezen

Als gevolg van het verschil tussen de invoeding en afname van energie doen zich bij elektriciteitstransport altijd netverliezen voor. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van corona- of puntontladingen (elektrostatische ontladingen die soms hoorbaar zijn als gekraak of geknetter) of van warmteverliezen in geleiders of transformatoren.

Netverliezen zijn onder meer afhankelijk van de stroom maar ook van de afstand die bij het transport van de elektriciteit moet worden afgelegd. Onder invloed van de energietransitie, waarbij decentrale en duurzame energieopwekking wordt gestimuleerd, zullen de af te leggen afstanden steeds verder toenemen.

Als er op het moment van de vraag geen elektriciteit wordt opgewekt in de directe omgeving van de belangrijkste verbruikscentra, moet deze – soms over lange afstanden – worden aangevoerd. Dit resulteert in grotere netverliezen dan bij kleine hoeveelheden elektriciteit die over geringe afstanden worden getransporteerd.

Netverliezen dragen bij aan meer dan 90% van onze CO2-voetafdruk. Daarom zijn we voortdurend bezig om onze netverliezen terug te brengen, waardoor we onze algehele CO2-voetafdruk optimaliseren.

...meer data over de Energietransitie

Windenergie

Zonne-energie

Verticale belasting

Jaarlijkse piekbelasting