Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Life-Saving Rules

Life-Saving Rules-systemen hebben hun waarde in de praktijk bewezen zodat ongevallen met dodelijke afloop werden voorkomen. Daarom heeft TenneT een LSR systeem ontwikkeld en ingevoerd. Dit systeem omvat zes regels en de zogenaamde FAIR-approach (Flowchart Analysis of Investigation Results). De zes Life-Saving Rules moeten in het bijzonder ongevallen met dodelijke afloop en zeer ernstige ongevallen verhinderen. We willen niet dat onze medewerkers en die van (toe)leveranciers hun leven riskeren voor TenneT. Deze zes regels geven hen het recht “nee” te zeggen en het werk te stop te zetten in een situatie die door een regel wordt beschreven.

De 6 Life-Saving Rules

De TenneT Life-Saving Rules zijn gebaseerd op analyses van onze incidenten met een hoog risico (High-Risk Incidents, HRI) van de afgelopen jaren. Uit deze analyses en in overeenstemming met de internationale normen van de olie- en gasindustrie werden de zes belangrijkste regels voor TenneT ontwikkeld. Deze Life-Saving Rules zijn bestaande regels, die een bijzondere status hebben gekregen omdat ze van groot belang zijn bij het voorkomen van ongevallen met dodelijke afloop of met zeer ernstige gevolgen. De naleving van deze regels heeft de hoogste prioriteit voor TenneT.

TenneT is in de afgelopen jaren heel snel gegroeid: De omvang en het aantal van onze projecten, de grootte van ons personeelsbestand en het aantal leveranciers en (toe-)-leveranciers met wie we samenwerken, zijn uitzonderlijk toegenomen. Dit betekent dat ook het risico op ongevallen toeneemt. Helaas hebben we te maken gehad met ongevallen met dodelijke afloop. We moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat dit gebeurt.

De 6 Life-Saving Rules

  • Voorkom het vallen van gereedschap en apparatuur
  • Houd je aan de veiligheidsregels voor het werken met elektriciteit
  • Werk met een geldige (werk)vergunning wanneer dat vereist is
  • Neem maatregelen tegen vallen wanneer je werkt op hoogte
  • Werk of sta niet onder een hangende last en loop er niet onderdoor
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen als dit vereist is

e-magazine

Download

Life Saving Rules (2 MB, pdf, 10-11-20)

Nederlandse versie

Life Saving Rules Download Download

Zie ook

SHE voorschriften

TenneT hanteert deze safety voorschriften in het inkoopproces. Bekijk de voorschriften en download deze hier.

Lees meer

Safety Culture Ladder

Het gebruik van de ‘Safety Culture Ladder’ (SCL) is één manier om het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur te bevorderen. De Safety Culture Ladder is een criterium in de selectiefase van het inkoopproces zoals omschreven in het 'Safety by Contractor Management' programma.

Lees meer

Safety ambities

TenneT hecht grote waarde aan safety. Elke dag weer zijn wij ons als organisatie bewust van de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. TenneT wil dat iedere medewerker veilig thuis komt, elke dag weer.

Lees meer