Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Leren van incidenten

Niemand zal tegenspreken dat je lessen kunt trekken uit een ongeval. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel weten wat er is gebeurd en waarom dat is gebeurd, kortom: je moet een onderzoek uitvoeren.

Het beleid van TenneT is om incidenten die hebben geleid (of zouden kunnen hebben geleid) tot ernstig letsel te onderzoeken met behulp van de Tripod Beta methode. Ongevallen met licht letsel, behorend tot de categorieën MTC (medical treatment case), RWC (restricted work case) en LWC (lost workday case) worden ook onderzocht, maar hiervoor is geen specifieke onderzoeksmethode voorgeschreven. 

Voor leveranciers die voor TenneT werken gelden dezelfde regels. Alleen geldt voor hen, dat zij naast Tripod Beta ook andere methodes mogen gebruiken. Elders op deze pagina is een lijst opgenomen van de door TenneT goedgekeurde methodes voor ongevalsonderzoek. Wanneer u een andere methode wilt gebruiken, neem dan contact op met safety(at)tennet.eu zodat wij uw methode kunnen evalueren en, na goedkeuring, kunnen toevoegen aan de lijst van door ons erkende onderzoeksmethodes. In de factsheet elders op deze pagina kunt u hier meer informatie over vinden.

TenneT heeft haar SHE adviseurs getraind in het gebruik van Tripod Beta. Wij zijn altijd bereid om onze aannemers te helpen bij  een onderzoek met behulp van deze methode. Wanneer u de expertise in uw eigen organisatie wilt vergroten op het gebied van Tripod Beta, dan verwijzen wij u naar één van de erkende opleiders op dit gebied. 

Beter inzicht in de oorzaken van een ongeval stelt ons in staat om meer gerichte maatregelen te treffen. Inzicht in onderliggende oorzaken stelt ons in staat om een beter preventiebeleid te voeren ten aanzien van ongevallen.

Download

Factsheet incidentenonderzoek voor aannemers (203 KB, pdf, 22-12-17)

Factsheet incidentenonderzoek voor aannemers Download Download
Approved methods for SHE incident investigation (219 KB, pdf, 18-12-17)

Approved methods for SHE incident investigation Download Download
Tripod example (27 KB, pdf, 27-03-17)

Tripod example Download Download
Tripod example attachement (515 KB, jpg, 24-03-17)

Tripod example attachement Download Download

Vragen? Neem contact op!

Contact Formulier

Laat hier uw bericht achter.

* Deze velden zijn verplicht

Zie ook

SHE voorschriften

TenneT hanteert deze safety voorschriften in het inkoopproces. Bekijk de voorschriften en download deze hier.

Contractor Management

Contractor management is een onderdeel van onze Safety Vision 2022. Ons streven is dat iedereen die voor TenneT werkt veilig thuiskomt, elke dag weer. TenneT wil de beste partijen aan boord voor de uitvoering van ons werk. Leveranciers die net als wij, safety serieus nemen en het werk uiterst veilig uitvoeren.

Lees meer

Life-Saving Rules

TenneT hanteert zes Life-Saving Rules. Deze regels zijn bedoeld om dodelijke ongevallen te voorkomen en zijn geïnspireerd op de petrochemische industrie en eigen analyse van onze 'high risk' incidenten. We willen niet dat eigen medewerkers en medewerkers van (onder)leveranciers hun leven riskeren voor TenneT. De zes regels geeft hen het recht 'nee' te zeggen en het werk te stoppen in een situatie waar de regel van kracht is.

Lees meer