Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Introductie en toepassing van de FAIR approach

TenneT heeft een Life-Saving Rules-systeem ingevoerd. Daartoe behoren de 6 TenneT Life-Saving Rules (LSR) en de FAIR approach. Deze methode wordt toegepast als tijdens een SHE-incident een LSR wordt geschonden of niet nageleefd. De 6 Life-Saving Rules zijn in 2015 geïntroduceerd en zijn sindsdien een vast bestanddeel van onze “Algemene SHE-voorschriften voor aannemers”. Deze SHE-voorschriften zijn online beschikbaar.

Lessen trekken

Vindt er een incident plaats waarbij een overtreding wordt gepleegd op een Life-Saving Rule, dan moeten we hieruit onze lessen trekken en maatregelen nemen om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Voor TenneT is het belangrijk inzage te krijgen in het gedrag en de context waarin een overtreding van de Life-Saving Rule gebeurt, om te begrijpen waarom de regel werd geschonden. Het is de bedoeling van de FAIR approach om effectieve en duurzame maatregelen te ontwikkelen en herhaling te voorkomen zodat niemand overlijdt tijdens de uitvoering van zijn werk. Dit wordt vooral bereikt als de “systemen” worden gewijzigd, waarin de medewerkers werken, bijvoorbeeld door een verandering van de fysieke werkomstandigheden, aanpassing van de processen en procedures of een andere toepassing van gereedschappen of werkmiddelen.

Toepassing in supply chain

TenneT beschouwt leveranciers als partners in safety en verwacht dat iedereen in de supply chain de FAIR approach toepast na een incident waarbij een Life-Saving Rule werd geschonden. Samen willen we onze lessen trekken uit SHE-incidenten en de hierdoor opgedane ervaringen delen. Contacteer hiervoor onze SHE-experts die u ook graag bijstaan bij de toepassing van de FAIR-approach. Deze methode kan ook bij andere overtredingen op de regels worden toegepast omdat ze gemakkelijk toe te passen zijn. Vragen? Stuur dan een mail aan safety(at)tennet.eu.

De 3 stappen van de FAIR approach

Was er een incident waarbij een Life-Saving Rule niet werd nageleefd, dan moet steeds en zo snel mogelijk daarna de FAIR approach worden toegepast. De FAIR methode is gebaseerd op de veronderstelling dat medewerkers ‘s morgens naar het werk komen om goed te presteren, niet met de bedoeling om regels te schenden. In een 3-stappen-proces helpt de FAIR Approach (1) om de categorie van de LSR overtredingen aan de hand van de aan de basis liggende motieven te classificeren, (2) om deze classificatie met de substitutietest te controleren en op basis daarvan (3) “faire” en duurzame verbetermaatregelen te ontwikkelen.

1. Stap: Classificeren
 • Onopzettelijke overtreding
  Medewerkers weten niet dat een bepaalde regel van toepassing is.

 • Overtreding veroorzaakt door de situatie
  De medewerker is van mening dat hij zijn werk niet kan uitvoeren zonder de regels te schenden. 

 • Overtreding in het (vermeende) belang van de onderneming
  De medewerker meent dat hij (vermeend) betere en effectievere methoden kent om het werk te verrichten, om iets goeds voor de onderneming te doen, om bijv. sneller klaar te zijn met het werk.

 • Overtreding uit eigen belang
  De medewerker kent de Life-Saving Rules en geldende veiligheidsregels maar is echter van mening dat hij zijn werk sneller kan verrichten als een regel gedeeltelijk niet wordt nageleefd. Hij beoordeelt de niet naleving van de regel als niet riskant en is van oordeel dat hij zijn werk veilig uitvoert.

 • Overtreding door nalatigheid
  De medewerker is zich bewust van de negatieve gevolgen, als hij een regel niet naleeft en toch schendt hij ze.
2. Stap: Substitutietest

Met de substitutietest wordt de vastgestelde categorie (stap 1) nog eens gecontroleerd. De direct leidinggevende gaat na of andere teamleden of collega’s met gelijkaardige opdrachten en vergelijkbare kwalificatie op een dergelijke manier zouden hebben gehandeld als ze hetzelfde type werk in vergelijkbare omstandigheden hadden uitgevoerd. 

Als er een reden is om aan te nemen dat een ander hetzelfde had gedaan als de medewerker, die een Life-Saving Rule heeft geschonden, dan moet de situatie (dat betekent, het “systeem”) preciezer worden bekeken. Dit betekent dat de verbetermaatregelen moeten zijn gericht op het systeem en niet (alleen) op de afzonderlijke medewerker.

 

3. Stap: Verbetermaatregelen

Elke categorie heeft haar eigen redenen en vereist passende tegenmaatregelen. De verbetermaatregelen moeten structureel duurzaam en effectief zijn, d.w.z. ze moeten ertoe bijdragen dat het bovenliggende “systeem” zodanig wordt gewijzigd dat in de toekomst overtreding van een Life-Saving Rule in een gelijkwaardige context worden vermeden.

FAIR Approach Flowchart (135 KB, pdf, 21-02-18)

FAIR Approach Flowchart Download Download