Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

E-Top 2020

Op 16 december vond de online editie van de TenneT E-Top 2020 'Connect to Move' plaats. Op deze pagina kunt u de E-Top 2020 terugkijken.

Kijk de E-Top 2020 terug

Clips uit de E-Top

Frank Wiersma over matchmaking en de energietransitie

Manon van Beek en Diederik Samsom in gesprek

Over de E-Top 2020

Om de energietransitie te versnellen heeft TenneT het initiatief genomen om ieder jaar een E-Top te organiseren. Tijdens dit jaarlijks event komen beslissers uit verschillende onderdelen van de energiesector samen in gesprek te gaan over de energietransitie en meer specifiek over wat er nodig is om de ambitieuze doelstellingen uit het Klimaatakkoord te kunnen halen. Centraal staat de vraag wat er nodig is om de ambitieuze klimaatdoelen te kunnen behalen en hoe we komen tot een integraal duurzaam, betrouwbaar én betaalbaar energiesysteem.

 

Een van de belangrijke matches die gemaakt moet worden om deze doelen te halen, is die tussen vraag en aanbod van duurzame elektriciteit. Hier liggen tal van uitdagingen. Tijdens de E-Top gingen diverse gastsprekers in op dit onderwerp vanuit hun eigen werkveld of expertise. Ook de nog onopgeloste vraagstukken en de samenwerkingen rondom de Europese energietransitie en systeemintegratie kwamen aan bod. Daarnaast presenteerden we de resultaten van twee onderzoeken, die voortkomen uit de E-Top van vorig jaar: het vraagpatroon van elektriciteit in 2030 en het onderzoek naar de warmtetransitie.

Gerelateerde downloads

Elektrificatie en Vraagprofiel 2030 - Rapport experttraject TenneT E-Top 2020 (4 MB, pdf, 17-12-20)

Elektrificatie en Vraagprofiel 2030 - Rapport experttraject TenneT E-Top 2020 Download Download
Warmte en Flexibiliteit in de Gebouwde Omgeving Analyserapport (7 MB, pdf, 28-01-21)

Warmte en Flexibiliteit in de Gebouwde Omgeving Analyserapport Download Download
Warmte en Flexibiliteit in de Gebouwde Omgeving Managementsamenvatting (2 MB, pdf, 28-01-21)

Warmte en Flexibiliteit in de Gebouwde Omgeving Managementsamenvatting Download Download