Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Purpose, Promise en Principles

Onze Principes zijn de regels die we bij TenneT naleven en die van invloed zijn op onze communicatie en ons gedrag, de beslissingen die we nemen en de wijze waarop we met anderen samenwerken, zowel binnen als buiten TenneT. Onze Principes zullen ons helpen ons Doel te realiseren en onze Belofte na te komen. Wij willen dat mensen deze principes in ons herkennen naarmate we ons gaandeweg steeds meer tot een flexibele, lerende organisatie ontwikkelen.

In energie is alles met elkaar verbonden

Lokaal, nationaal en internationaal. Elektriciteit en gas. Offshore en onshore. Vraag en aanbod.

De mensen die energiesystemen mogelijk maken en de mensen die ze nodig hebben.

En het zijn mensen bij overheden, bedrijven, organisaties en gemeenschappen die de verantwoordelijkheid en de capaciteiten delen om de energietransitie vooruit te brengen en zo goed mogelijk met onze eindige middelen om te gaan.

In onze rol als onafhankelijke Europese netbeheerder brengt TenneT
deze mensen en hun expertise samen met die van onszelf, in ons streven om een schitterende energietoekomst te creëren – duurzamer, betrouwbaarder en
betaalbaarder dan ooit tevoren.

Het is een uitdaging waarvoor nieuwe ideeën, nieuwe technologieën en nieuw gedrag nodig zijn die voortbouwen op de sterke basis die we hebben gelegd. Het vereist dat we de dingen anders doen en dat we van elkaar leren, in alle bedrijfstakken, omdat we weten dat we niet alle antwoorden zelf hebben.

Daarom werken we graag samen om de kennis en ervaring te delen waarmee we de lichten kunnen laten branden, zodat we als samenleving het energiesysteem kunnen ontwerpen en leveren dat we allemaal nodig hebben voor morgen.

Together, we are lighting the way ahead.

 

Eigenaarschap

TenneT veranderen vereist eigenaarschap. Wees verantwoordelijk voor je woorden, handelingen en beslissingen en creëer samen een veilige werkomgeving.

We nemen eigenaarschap voor onze eigen keuzes en acties en die van onze collega’s

We zijn verantwoordelijk voor wat we zeggen en doen en we komen onze beloftes na

We voelen ons verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving voor elkaar

We vieren het succes en geven blijk van trots en plezier in wat we doen

 

 

Moed

TenneT veranderen vraagt om meer Moed om eerlijk, open en duidelijk te zijn over wat je denkt en vindt. Durf beslissingen en initiatieven te nemen en ben bereid bent om fouten te maken en daarvan te leren.

We spreken de waarheid: we zijn open en duidelijk over wat we denken, voelen, waarderen, geloven en nodig hebben

We durven beslissingen te nemen en deze op te volgen op basis van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

We stimuleren nieuwe ideeën, nemen initiatieven en risico’s en onderzoeken nieuwe manieren van werken

Wij staan open om te leren en zien vergissingen als leermomenten

Verbinding

TenneT veranderen doen we door met elkaar in Verbinding te staan en persoonlijk betrokken te raken. Werk actief met anderen samen, respecteer verschillende meningen en accepteer verschillen en diversiteit.

We luisteren zorgvuldig en nemen de opvattingen en bijdragen van anderen serieus

We maken persoonlijk contact en besteden aandacht aan dagelijkse interacties en gesprekken

We werken samen en proberen kloven te overbruggen ten behoeve van gezamenlijke doelstellingen en een gemeenschappelijk doel

We respecteren elkaar, accepteren verschillen en omarmen diversiteit

Ook interessant

Werken bij TenneT

Geef power aan je carrière: check onze actuele vacatures! Wil jij op hoog niveau aan de slag in de Europese energiemarkt? TenneT maakt graag kennis met enthousiaste professionals die (hun) grenzen willen verleggen in de wereld van energie.

Lees meer

Ons verhaal

TenneT: meer dan vijftien jaar veilige en betrouwbare elektriciteit

Lees meer

Facts & Figures

Onze belangrijkste feiten en cijfers, ontdek TenneT in één oogopslag.

Lees meer