Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Ons verhaal

We beschouwen elektriciteit allemaal als vanzelfsprekend, maar denk eens de volgende keer dat je het licht aandoet waar de stroom vandaan komt. In Nederland en Duitsland werd het hoogstwaarschijnlijk geleverd door ons, door TenneT. Wij beheren ongeveer 23.900 kilometer aan hoogspanningslijnen en -kabels, die elektriciteit transporteren naar ca. 42 miljoen huishoudens en bedrijven. Misschien heb je nog nooit van ons gehoord, en dat is prima. We hebben namelijk liever dat je merkt dat je altijd stroom tot je beschikking hebt.

Wij zorgen dat het licht blijft branden

Nederland en een groot deel van Duitsland vertrouwen 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar op onze diensten. Zonder ons zou je niet je computer kunnen gebruiken, je eten vers kunnen houden in de koelkast, je telefoon opladen, TV kijken, pinnen, of zelfs maar het licht aandoen. Bovendien zouden er geen auto’s, kleding of apparatuur geproduceerd kunnen worden, omdat fabrieken uiteraard elektriciteit nodig hebben. TenneT levert de elektriciteit waar alle apparaten en systemen die stroom verbruiken op draaien. Zonder elektriciteit zouden we maar met moeite overleven in onze 24-uursmaatschappij. Gelukkig doen wij er alles aan om te zorgen dat het licht blijft branden. De beschikbaarheid van ons net bedraagt maar liefst 99,99%. TenneT behoort daarmee tot de beste netbeheerders ter wereld.

Onze taak wordt bemoeilijkt door de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. Zorgen over de veiligheid van kerncentrales, toekomstige tekorten aan fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde zorgen ervoor dat marktpartijen afstappen van traditionele elektriciteitsproductie. Bovendien willen Europese overheden dat we meer energie uit hernieuwbare bronnen inpassen in ons net. Dit wordt de ‘energietransitie’ genoemd.

De tijd van kaarsen

Ons verhaal gaat terug tot de begindagen van elektriciteit, toen kaarsen voor het eerst werden vervangen door gloeilampen. De elektriciteitspionier Willem Benjamin Smit bouwde in 1886 de eerste elektriciteitscentrale van Nederland, voornamelijk om elektriciteit te leveren aan diverse woningen en ondernemingen van zijn eigen familie.

In 1920 waren er al 550 Nederlandse gemeenten die elektriciteit leverden aan hun inwoners. Amsterdam behoorde in die tijd tot de meest geëlektrificeerde steden ter wereld. De lokale elektriciteitsbedrijven bundelden al snel hun krachten en in 1949 werd de eerste landelijke netbeheerder opgericht. Deze voorloper van TenneT heette de Samenwerkende ElektriciteitsProductiebedrijven (SEP).

In 1998 groeide deze organisatie uit tot TenneT, toen de Nederlandse overheid ons officieel aanwees als beheerder van het Nederlandse hoogspanningstransportnet. In 2010 namen we het Duitse hoogspanningsnet van E.ON over, waardoor we de eerste grensoverschrijdende netbeheerder van Europa werden.

Ook in Duitsland gaan onze wortels ver terug. In de jaren twintig van de twintigste eeuw werd Noordwest-Duitsland geëlektrificeerd door de Pruisische overheid, die de diverse elektriciteitsproducenten samenvoegde in het bedrijf PreussenElektra. Rond diezelfde tijd legde Bayernwerk AG een 110 kV-net aan in Zuid-Duitsland om elektriciteit te leveren aan het hele land. Vele jaren later werden de opvolgers van deze bedrijven samengevoegd in E.ON, toen de Duitse elektriciteitsmarkt werd geprivatiseerd in 2000.

Verbindingen voor Europa

Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit en de handhaving van het evenwicht tussen vraag en aanbod op het net (de zogeheten ‘energiebalans’). Dit gaat om veel meer dan zorgen dat het licht aan blijft. Het omvat ook essentiële taken zoals het onderhouden van het net, investeren in nieuwe infrastructuur, en zorgen dat alle marktpartijen toegang hebben tot het net.

Om het evenwicht tussen vraag en aanbod te handhaven, beschikken we over geavanceerde regelsystemen die ervoor zorgen dat de elektriciteitsproductie zo goed mogelijk aansluit bij de vraag van gebruikers. Dit is van groot belang: als de vraag naar stroom groter is dan het aanbod, kan dit leiden tot een stroomuitval (black-out).

Om dergelijke problemen te voorkomen is ons net op allerlei manieren verbonden met het gehele Noordwest-Europese energienetwerk. TenneT speelt een vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van een grensoverschrijdende markt voor de distributie van elektriciteit in de regio. We zijn ervan overtuigd dat grensoverschrijdend elektriciteitstransport essentieel is voor een duurzame, stabiele en betrouwbare energiemarkt. Daarom investeren we in fysieke verbindingen tussen het TenneT-net en netten in andere landen.

Eén uitdaging waarmee we te maken hebben is het feit dat wind- en zonne-energie niet zomaar kunnen worden in- en uitgeschakeld. Bovendien kan elektriciteit niet eenvoudig worden opgeslagen. In het verleden konden we producenten vragen om tijdelijk meer of minder elektriciteit op te wekken om de energiebalans te handhaven. Met hernieuwbare energiebronnen is dit niet mogelijk. De beschikbaarheid van hernieuwbare energie wordt namelijk niet beïnvloed door de vraag of de prijs. Deze veranderlijkheid van het aanbod (‘volatiliteit’) vereist nieuwe mechanismen voor het kopen en verkopen van elektriciteit.

Het transport van duurzame energie naar de eindverbruikers gaat ook gepaard met uitdagingen. De windturbines in het Duitse deel van de Noordzee bevinden zich bijvoorbeeld ca. 80 km uit de kust. Hoe moeten we de daar opgewekte elektriciteit transporteren naar een fabriek die 800 km verder naar het zuiden ligt? Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zoeken we naar nieuwe manieren om deze essentiële elektriciteit door het hele land te transporteren.

Al deze veranderingen en ontwikkelingen vereisen een robuust net. Overheden beslissen uiteindelijk waar en wanneer elektriciteitsverbindingen en andere netinfrastructuur moeten worden aangelegd. Wij adviseren hen over mogelijke locaties voor nieuwe hoogspanningskabels, waarbij we rekening houden met factoren zoals bebouwing, landschap en financiële aspecten. Als betrokken en verantwoordelijke onderneming zijn we ervan overtuigd dat de dialoog met omwonenden en overige betrokkenen essentieel is bij dit proces.

De toekomst

In de snel ontwikkelende energiemarkt hebben we te maken met allerlei veranderingen: politiek, technologisch, maatschappelijk, economisch en milieu gerelateerd. Als verbonden en betrokken netbeheerder bevindt TenneT zich in het middelpunt van deze veranderingen. We moeten ons daarom voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en anticiperen op de toekomst.

De meest fundamentele verandering betreft de overgang naar een duurzame energievoorziening. De EU streeft ernaar dat 30% van het Europese elektriciteitsverbruik in 2030 wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Om dit mogelijk te maken, moeten we ons net versterken en uitbouwen zodat we deze nieuwe energiebronnen kunnen inpassen en tegemoet kunnen komen aan de groeiende vraag naar elektriciteit.

Daarnaast zien we de opkomst van zogeheten ‘prosumenten’: steeds meer mensen wekken zelf elektriciteit op. Dit zorgt voor veranderingen in het aantal en de omvang van marktpartijen en leidt tot een distributiemodel gebaseerd op ‘tweerichtingsverkeer’, waardoor de dynamiek in het net volledig verandert.

Te midden van al deze ingrijpende ontwikkelingen is het onze missie om zo flexibel mogelijk te opereren en deze belangrijke overgang mogelijk te maken in het maatschappelijk belang. Denk de volgende keer dat je het licht aandoet dus ook eens aan TenneT, wat wij doen, en hoe wij ons voortdurend inzetten zodat jij comfortabel en verbonden met jouw omgeving kunt leven.

Ook interessant

Organisatie

TenneT Holding B.V. is opgericht om statutaire taken te scheiden van onze niet-gereguleerde activiteiten. Het is volledig in bezit van het Nederlandse Ministerie van Financiën.

Lees meer

Facts & Figures

Onze belangrijkste feiten en cijfers, ontdek TenneT in één oogopslag.

Lees meer

Purpose, Promise en Principles

Onze Principes zijn de regels die we bij TenneT naleven en die van invloed zijn op onze communicatie en ons gedrag, de beslissingen die we nemen en de wijze waarop we met anderen samenwerken, zowel binnen als buiten TenneT. Onze Principes zullen ons helpen ons Doel te realiseren en onze Belofte na te komen. Wij willen dat mensen deze principes in ons herkennen naarmate we ons gaandeweg steeds meer tot een flexibele, lerende organisatie ontwikkelen.

Lees meer