Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

TenneT en MVO

TenneT streeft ernaar om tot de best presterende West-Europese netbeheerders te behoren op MVO-gebied, en is voortdurend op zoek naar innovaties en mogelijkheden om haar MVO-prestaties te verbeteren.

Onze MVO missie

TenneT wil de leveringszekerheid van elektriciteit op haar markten waarborgen en meewerken aan de ontwikkeling van een geïntegreerde en duurzame elektriciteitsmarkt in Noordwest-Europa.
Wij zijn verantwoordelijk voor instandhouding van de netstabiliteit en de versterking van de hoogspanningsinfrastructuur, waardoor we het grootschalig gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken.

Verlagen van CO2-uitstoot

We dragen niet alleen bij aan een verlaging van de algehele CO2-voetafdruk van Nederland en Duitsland door de energietransitie mogelijk te maken, maar we nemen ook maatregelen ter beperking of compensatie van de effecten van onze eigen activiteiten.

Voor TenneT omvat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) niet alleen de beperking van onze eigen CO2-voetafdruk, maar een breed spectrum van activiteiten gericht op het creëren van een duurzame toekomst voor al onze interne en externe belanghebbenden.

TenneT streeft ernaar om tot de best presterende West-Europese netbeheerders te behoren op MVO-gebied, en is voortdurend op zoek naar innovaties en mogelijkheden om haar MVO-prestaties te verbeteren.

Op basis van de input van belanghebbenden en de visie van TenneT zijn er vier ‘pijlers’ van het MVO-beleid bepaald: markten, maatschappij, milieu en medewerkers.

Markten

De overgang naar een duurzame energievoorziening zorgt voor een fundamentele verandering in de manier waarop de markt is ingericht. Als belangrijke speler op de Europese markt wil TenneT een leidende rol spelen in deze veranderingen en het bijbehorende debat, zodat we nu en in de toekomst de juiste verbindingen leggen.

Maatschappij

TenneT speelt een sleutelrol in de samenleving: wij zorgen dat het licht blijft branden en waarborgen de elektriciteitsvoorziening aan onze 42 miljoen eindgebruikers. We nemen deze verantwoordelijkheid uiterst serieus en onderhouden contacten met al onze belanghebbenden om de maatschappij verbonden te houden, nu en in de toekomst.

Milieu

Elektriciteit moet lange afstanden afleggen door allerlei landschappen om huishoudens en bedrijven van energie te voorzien. Dit heeft onvermijdelijk een effect op het milieu. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu en proberen daarom de effecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Medewerkers

TenneT wil een voorkeurswerkgever zijn en haar medewerkers een van de beste werkomgevingen in de Europese energiesector bieden. Betrokken en toegewijde mensen zijn essentieel voor ons succes en onze groei op de lange termijn.

Contact

Zie ook

Download CSR reports

TenneT kijkt voortdurend naar kansen en mogelijkheden om haar CSR-performance te verbeteren. We rapporteren op jaarlijkse basis over onze CSR-performance.

Lees meer

Maatschappij

TenneT speelt een sleutelrol in de samenleving: wij zorgen dat het licht blijft branden en waarborgen de elektriciteitsvoorziening aan onze 41 miljoen eindgebruikers.

Lees meer

Innovaties

Innovaties in systemen, services en technologische innovaties zijn nodig om de veranderingen in de energiemarkt te kunnen faciliteren.

Lees meer