Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Maatschappij

TenneT speelt een sleutelrol in de samenleving: wij zorgen dat het licht blijft branden en waarborgen de elektriciteitsvoorziening aan onze 41 miljoen eindgebruikers.

Leveringszekerheid

De moderne maatschappij kan niet functioneren zonder elektriciteit. We hebben stroom nodig voor talloze zaken in het dagelijks leven, van computers tot verkeerslichten en van huishoudelijke apparaten tot mobiele telefoons. TenneT speelt een sleutelrol in de samenleving: wij zorgen dat het licht blijft branden en waarborgen de elektriciteitsvoorziening aan onze 41 miljoen eindgebruikers. De samenleving verwacht dat er steeds meer energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. TenneT speelt een cruciale rol bij het faciliteren van de daarvoor benodigde energietransitie. TenneT hecht veel waarde aan het vergroten van de maatschappelijke acceptatie voor ons uitgebreide investeringsprogramma, dat aanleiding geeft tot zorgen over biodiversiteit, veiligheid, elektromagnetische velden en landschapsvervuiling. Dit blijft een belangrijke uitdaging voor ons.

Netbeschikbaarheid 

Zorgen voor een stabiele en betrouwbare elektriciteitsvoorziening is onze hoofdtaak. Met een netbeschikbaarheid van 99,99% in 2016 behoort het TenneT-net tot de meest betrouwbare ter wereld. De sterke stijging van het aandeel hernieuwbare energie zet de netstabiliteit onder druk en maakt het lastiger om dit hoge beschikbaarheidsniveau in stand te houden. Hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zijn namelijk variabel omdat ze afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. TenneT speelt een actieve rol in het huidige Nederlandse, Duitse en Europese debat over hoe we moeten omgaan met het veranderende energielandschap en hoe we een betrouwbaar en duurzaam elektriciteitsnet kunnen realiseren.

Zie ook

Milieu

Ons hoofddoel is om elektriciteit op een veilige, efficiënte, betrouwbare en duurzame wijze te transporteren met zo min mogelijk effect op het milieu. 

Lees meer

Medewerkers

TenneT wil een voorkeurswerkgever zijn en haar medewerkers een van de beste werkomgevingen in de Europese energiesector bieden.

Lees meer

Download CSR reports

TenneT kijkt voortdurend naar kansen en mogelijkheden om haar CSR-performance te verbeteren. We rapporteren op jaarlijkse basis over onze CSR-performance.

Lees meer