Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Belanghebbenden

TenneT houdt zich bezig met een breed spectrum aan belanghebbenden en houdt rekening met hun vragen, zorgen en behoeften.

Duurzame toekomst

Voor TenneT draait MVO om het creëren van een duurzame toekomst voor al onze interne en externe belanghebbenden door op verantwoorde wijze een evenwicht tot stand te brengen tussen de drie MVO-dimensies mens, milieu en markt (People, Planet, Profit).

TenneT speelt een sleutelrol bij het waarborgen van de leveringszekerheid in de markten die zij bedient. Het is daarom essentieel om goede contacten te onderhouden met een breed spectrum aan belanghebbenden en rekening te houden met hun vragen, zorgen en behoeften. Dit is vooral van belang wanneer onze infrastructuurprojecten gevolgen hebben voor de belangen van lokale gemeenschappen. We stellen informatie beschikbaar aan onze belanghebbenden, nemen hun belangen zeer serieus en zetten ons in om eventuele negatieve gevolgen van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Naast lokale gemeenschappen maken we onderscheid tussen de volgende groepen belanghebbenden:

 • Onze aandeelhouder
 • Overheden, politieke partijen en regelgevende instanties
 • Lokale gemeenschappen
 • Financiële investeerders en kredietbeoordelingsbureaus
 • Belangenorganisaties (NGO’s)
 • Medewerkers
 • Andere Europese netbeheerders
 • Klanten
 • Media
 • Leveranciers

Transparante communicatie

Transparante communicatie speelt een essentiële rol in de dialoog met belanghebbenden. TenneT streeft ernaar om tot de best presterende ondernemingen in onze sector te behoren op het gebied van MVO-resultaten en transparante verslaggeving aan onze belanghebbenden. We zijn dan ook verheugd dat onze inspanningen na de publicatie van ons Geïntegreerde Jaarverslag 2013 hebben geleid tot een veel hogere plaats in de ranglijsten die worden samengesteld in het kader van de Transparantiebenchmark (2013: plaats 101; 2014: plaats 30) en door bureaus als Oekom, Vigeo en Sustainalytics. We gebruiken deze beoordelingen en analyses tevens om verdere verbetermogelijkheden vast te stellen.

CSR benchmarks

 • oekom rating: Prime. Sustainalytics and Vigeo: top 25%.
 • Transparantie Benchmark: plaats 22.

Zie ook

Medewerkers

TenneT wil een voorkeurswerkgever zijn en haar medewerkers een van de beste werkomgevingen in de Europese energiesector bieden.

Lees meer

Milieu

Ons hoofddoel is om elektriciteit op een veilige, efficiënte, betrouwbare en duurzame wijze te transporteren met zo min mogelijk effect op het milieu. 

Lees meer

Download CSR reports

TenneT kijkt voortdurend naar kansen en mogelijkheden om haar CSR-performance te verbeteren. We rapporteren op jaarlijkse basis over onze CSR-performance.

Lees meer