Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Compliance and integrity – The way we act

Transparantie, eerlijkheid en respect - Integriteit is een belangrijke kernwaarde voor TenneT

Eerlijk, open en respectvol in de omgang met anderen

Principes en waarden waaraan wij ons hebben verbonden en de wet- en regelgeving begeleiden de reis naar dit doel.
Onze Code of Conduct onderstreept deze ambitie met duidelijke richtlijnen die een basis vormen voor integer en verantwoord handelen. Het vormt een kompas voor onze dagelijkse werkzaamheden en bij het nemen van belangrijke beslissingen.

TenneT heeft ook bepaalde verwachtingen ten aanzien van het gedrag en de integriteit van haar dienstverleners en leveranciers. Hiervoor heeft TenneT een Gedragscode Leveranciers opgesteld, die onze verwachtingen formuleert en onderdeel is van onze contracten met leveranciers.

TenneT kan alleen succesvol zijn met een open, transparante en eerlijke bedrijfscultuur. Fouten maken mag, als we er maar van leren. Op die manier kunnen we ons verder ontwikkelen en groeien als organisatie. Maar dat kan alleen als we misstanden in een vroeg stadium signaleren, analyseren en herstellen. Met ons Speak Up-portaal bieden wij een veilig en anoniem instrument voor het melden van mogelijk mistanden en compliance overtredingen.

"TenneT combineert haar eigen succes altijd met verantwoord en ethisch handelen." 

TenneT CEO, Manon van Beek

Meld (vermoedens van) overtredingen

Wij nemen uw tips serieus

Voor een organisatie als TenneT is het essentieel om te handelen in overeenstemming met de wet, integer en transparant, en in overeenstemming met onze interne regels. Door vertrouwen, integriteit en verantwoordelijk gedrag voorkomen we materiële en reputatieschade voor ons bedrijf, onze medewerkers, zakenpartners en overige belanghebbenden.

Misstanden moeten in een vroeg stadium worden onderkend en zo snel mogelijk worden aangepakt en gestopt. TenneT biedt hiervoor een veilig en - indien gewenst - anoniem systeem voor interne en externe melders van compliance-overtredingen. Hier kan een vermoeden van een misstand worden gemeld zonder angst voor negatieve consequenties.

Het Speak Up-portaal biedt een veilige en beveiligde omgeving waarin alle informatie en persoonsgegevens zijn afgeschermd. De identiteit van de melder wordt gegarandeerd door technische maatregelen. Alle tips en meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een beveiligde online postbus biedt de mogelijkheid om u (ook anoniem) beschikbaar te stellen voor verdere vragen en zo actief deel te nemen aan het onderzoek.

U kunt ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de unit Compliance & Integriteit van TenneT: