Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid van TenneT is gebaseerd op Europese wet- en regelgeving, het ondernemingsbeleid van TenneT en best practices. Wij nemen daarbij de beginselen transparantie en gelijkheid in acht. Hier leest u de hoofdpunten uit ons inkoopbeleid.

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

TenneT hanteert algemene inkoopvoorwaarden; deze zijn onderaan deze pagina te downloaden. Voor specifieke producten of diensten kan het nodig zijn om aanvullende afspraken te maken.  

Cost of ownership

Bij de inkoop van producten en diensten streeft TenneT naar het beheersbaar maken en verlagen van de total cost of ownership. We streven hierbij naar 'de meest economische aanbieding': een goede balans tussen kwaliteit, kosten en levensduur.  

Marktwerking stimuleren

TenneT is afnemer van gespecialiseerde producten en diensten. We stimuleren eerlijke marktwerking zodat er voldoende concurrerend aanbod van specialistische producten en diensten beschikbaar blijft. 

Inkoopcontracten

Alle uitgaven die TenneT doet, leggen we vast in inkoopcontracten. Duidelijk en professioneel. TenneT kent verschillende soorten kortlopende en langlopende contracten en erkenningsregelingen. 

Bekijk ook de inkoopbeginselen van TenneT TSO GMBH.

Inkoopbeleid

Gedragscode voor leveranciers (75 KB, pdf, 16-04-19)

Gedragscode voor leveranciers Download Download
Algemene inkoopvoorwaarden TenneT 2006 (192 KB, pdf, 22-08-16)

Algemene inkoopvoorwaarden TenneT 2006 Download Download
Algemene inkoopvoorwaarden TenneT 2018 (194 KB, pdf, 21-06-18)

Algemene inkoopvoorwaarden TenneT 2018 Download Download

Contact inkoop Duitsland (Supply Chain Management)

algemene vragen

Contact inkoop Nederland (Supply Chain Management)

algemene vragen

Ook interessant

Aanbestedingsprocedures

Bij het inkopen van producten en diensten hanteert TenneT (aanbestedings)procedures zoals vastgelegd in Europese wet- en regelgeving. Per aanbesteding maakt TenneT bekend welke procedure gevolgd wordt. 

Lees meer

Financiële publicaties

TenneT publiceert geïntegreerde verslagen, inclusief een financieel jaarverslag en kerncijfers,  op een jaarlijkse en halfjaarlijkse basis die inzicht geven in onze financiële en operationele prestaties.

Lees meer

Safety bij TenneT

TenneT hecht grote waarde aan safety. Elke dag weer zijn wij ons als organisatie bewust van de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. TenneT wil dat iedere medewerker veilig thuis komt, elke dag weer.

Lees meer