Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Aanbestedingsprocedures

Bij het inkopen van producten en diensten hanteert TenneT (aanbestedings)procedures zoals die zijn vastgelegd in Europese wet- en regelgeving en die passen in het inkoopbeleid. Per besteding maakt TenneT bekend welke procedure gevolgd wordt.

Europese aanbestedingsprocedure

Het inkoopbeleid steunt op drie pijlers: Europese wet- en regelgeving, ons ondernemingsbeleid en 'best practices' van professioneel inkoopmanagement. Belangrijke uitgangspunten bij het inkoopbeleid en aanbestedingsprocedures zijn transparantie en non-discriminatie.

EU-regelgeving en Aanbestedingswet 2012

TenneT houdt zich aan (Europese) aanbestedingsprocedures als de kosten van een levering, dienst of werk boven een bepaald drempelbedrag komen. Dat is het bedrag dat TenneT besteedt aan een door de EU beschreven product(groep) of product-marktcombinatie, gezien over meerdere jaren. 

Bij opdrachten boven een drempelbedrag voldoet TenneT aan de Aanbestedingswet 2012. Een oproep tot mededinging die kan leiden tot een opdracht publiceert TenneT in een advertentie op de officiële EU-website voor aanbestedingen. In de advertentie staat de te volgen aanbestedingsprocedure omschreven.

Onderhands aanbesteden

Bij bestedingen die onder het drempelbedrag blijven, hanteert TenneT de procedure voor onderhands aanbesteden. TenneT volgt dan het eigen inkoopbeleid. 

De procedure voor een onderhandse aanbesteding (onder het drempelbedrag), van redelijke omvang verloopt als volgt:

  • TenneT doet een oproep tot kwalificeren en raadpleegt zijn vendor base.
  • Leverancier stuurt TenneT gegevens om zich als TenneT-leverancier te laten kwalificeren.
  • TenneT stuurt geselecteerde leveranciers en leveranciers uit vendor base een uitnodiging tot het doen van een offerte.
  • Selectie en beoordeling van de offertes.


Er zijn ook situaties denkbaar waarbij TenneT een leverancier direct uitnodigt een offerte uit te brengen.

Bezoek de Europese

Tender website

Lees meer

Ook interessant

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid van TenneT is gebaseerd op Europese wet- en regelgeving, het ondernemingsbeleid van TenneT en best practices. Wij nemen daarbij de beginselen transparantie en gelijkheid in acht. 

Lees meer

Financiële publicaties

TenneT publiceert geïntegreerde verslagen, inclusief een financieel jaarverslag en kerncijfers,  op een jaarlijkse en halfjaarlijkse basis die inzicht geven in onze financiële en operationele prestaties.

Lees meer

Safety bij TenneT

TenneT hecht grote waarde aan safety. Elke dag weer zijn wij ons als organisatie bewust van de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. TenneT wil dat iedere medewerker veilig thuis komt, elke dag weer.

Lees meer