Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen mensen.

Onze principes

Onze principes zijn de regels die we bij TenneT naleven en die van invloed zijn op hoe we communiceren en hoe we ons gedragen, de beslissingen die we nemen en de wijze waarop we met anderen samenwerken, zowel binnen als buiten TenneT.

Onze Principles zullen ons helpen onze Purpose te realiseren en onze Belofte (Promise) aan onze stakeholders na te komen. Wij willen dat mensen deze principes in ons herkennen naarmate we ons gaandeweg steeds meer tot een flexibele, lerende organisatie ontwikkelen.

Eigenaarschap

Om TenneT te veranderen hebben we meer eigenaarschap nodig. Wees verantwoordelijk voor je woorden, handelingen en beslissingen en een veilige werkomgeving.

We nemen eigenaarschap voor onze eigen keuzes en acties en die van onze collega’s

We zijn verantwoordelijk voor wat we zeggen en doen en we komen onze beloftes na

We voelen ons verantwoordelijk voor het creëren van een veilige omgeving voor elkaar

We vieren het succes en geven blijk van trots en plezier in wat we doen

 

Moed

Wij zijn eerlijk, open en geven duidelijkheid over wat we denken en vinden. Durven beslissingen en initiatieven te nemen en zijn bereid om fouten te maken en daarvan te leren 

We spreken de waarheid: we zijn open en duidelijk over wat we denken, voelen, waarderen, geloven en nodig hebben

We durven beslissingen te nemen en deze op te volgen op basis van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

We stimuleren nieuwe ideeën, nemen initiatieven en risico’s en onderzoeken nieuwe manieren van werken

 Wij staan open om te leren en zien vergissingen als leermomenten

Verbinding

TenneT veranderen doen we door met elkaar in verbinding te staan en persoonlijk betrokken te zijn. Werk actief met anderen samen, respecteer verschillende meningen en accepteer verschillen en diversiteit.

We luisteren zorgvuldig en nemen de opvattingen en bijdragen van anderen serieus

We maken persoonlijk contact en besteden aandacht aan dagelijkse interacties en gesprekken

We werken samen en slaan een brug om gezamenlijke doelstellingen en een gemeenschappelijk doel te behalen

We respecteren elkaar, accepteren verschillen en omarmen diversiteit

Feiten & Cijfers

Onze kerntaken

Systeemdiensten

Met behulp van systeemdiensten garandeert TenneT de elektriciteitsvoorziening in Nederland en een deel in Duitsland.

Transportdiensten

TenneT transporteert elektriciteit via het hoogspanningsnet van de plaats waar de stroom wordt opgewekt naar de plek waar het wordt verbruikt.

Marktfacilitering

TenneT werkt nauw samen met andere Europese TSO's en elektriciteit beurzen om te komen tot een interne markt, waar verbruikers kunnen uitgaan van leveringszekerheid tegen een gunstige prijs. 

Wij zijn TenneT

Wij zijn verantwoordelijk

Wij zetten ons op de dynamische Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt volledig in om de netstabiliteit voor burgers en bedrijven in stand te houden en de hoogspanningsinfrastructuur te versterken, waardoor we het grootschalig gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken.

Wij zijn betrokken

Wij worden gemotiveerd door de technische, operationele en maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie en de verwezenlijking van een geïntegreerde energiemarkt in Noordwest-Europa.

Wij zijn verbonden

Het voorzien in de huidige en toekomstige behoeften van consumenten, bedrijven en de maatschappij vergt de inzet van alle belanghebbenden. We nemen initiatief, zijn transparant en zijn op samenwerking ingesteld, zowel binnen als buiten het bedrijf.