Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News

TenneT verwacht afnameschaarste in het 150 kV-netwerk in Brabant en Limburg gedurende de periode 2022-2030 (Brabant) en 2022-2031 (Limburg)

Met dit bericht doet TenneT een vooraankondiging conform artikel 9.5 van de Netcode Elektriciteit (artikel 9.9 van de nieuwe Netcode) van verwachte structurele congestie voor afname van elektriciteit in de provincies Brabant en Limburg. Het tekort aan beschikbare transportcapaciteit voor afname heeft betrekking op het hoogspanningsnetwerk van TenneT en het onderliggende netwerk van de regionale netbeheerder Enexis.

Periode en oorzaak

De verwachte congestie komt door snelle ontwikkelingen in een groeiende vraag naar elektriciteit, waaronder industriële elektrificatie, grootschalige batterijsystemen, woningbouw en de verduurzaming van mobiliteit (laadpalen) en gebouwde omgeving (warmtepompen). De hieruit voortvloeiende transportbehoefte kan niet gefaciliteerd worden door de aanwezige transportcapaciteit van het huidige hoogspanningsnet. De verwachte structurele congestie duurt minimaal tot 2025 (Brabant) en 2027 (Limburg), maar mogelijk langer tot aan uiterlijk 2032.

Beschikbare transportcapaciteit en geplande netverzwaringen. 

De aanwezige transportcapaciteit, rekening houdende met geldende wettelijke criteria voor netontwerp, in Limburg is circa 1900 MW. De gevraagde transportcapaciteit is circa 2150 MW. De aanwezige transportcapaciteit, rekening houdende met geldende wettelijke criteria voor netontwerp, in Brabant is circa 2900 MW. De gevraagde transportcapaciteit is circa 3160 MW. 

Hiermee moet geconcludeerd worden dat de capaciteit van de koppeltransformatoren 380-150 kV in zowel Brabant als Limburg ontoereikend zijn voor de voorziene vraag. De structurele oplossing bestaat dan ook uit het uitbreiden van de capaciteit van deze koppelingen. Met de hieronder genoemde projecten, wordt het hoogspanningsnet de komende jaren gefaseerd uitgebreid. De aanwezige transportcapaciteit zal daarmee ook geleidelijk vergroot worden. Voor het faciliteren van de benodigde groei in transportcapaciteit zijn daarnaast ook investeringen in 150-kV stations en verbindingen benodigd. 

De geplande netverzwaringen zijn onder andere:

ProvincieProjectGeplande inbedrijfsnamedatum
BrabantUitbreiding transformatorcapaciteit 380 kV-station Geertruidenberg2025
Realisatie 380 kV-station Tilburg2025
Vervanging koppeltransformatoren 380 kV-station Eindhoven 2025
Plaatsen dwarsregeltransformatoren Waalwijk2027
Realisatie 380 kV-station Halsteren2027
Vervanging koppeltransformatoren 380 kV-station Geertruidenberg2027
Realisatie 380 kV-station Moerdijk2029-2031
Realisatie 380 kV-station Wijchen2029-2031

Uitbreiding transformatorcapaciteit 380 kV-station Rilland (Zeeland)

Noot: dit station kan de energiestromen tussen Brabant en Zeeland veranderen, wat mogelijk een positief effect heeft op de beschikbare transportcapaciteit in Brabant

2023
LimburgVervanging 380 kV-station en koppeltransformatoren Maasbracht2027
Uitbreiding en reconstructie 380-150 kV-station Boxmeer2027-2029
Realisatie 380 kV-station Graetheide2030-2032

N.B. De in de tabel hierboven genoemde inbedrijfsnamedata zijn de data die TenneT verwacht te gaan hanteren in haar herziene Investeringsplan 2022-2031. Dit herziene Investeringsplan wordt uiterlijk op 1 juli gepubliceerd. 

Congestie-onderzoek

TenneT zal, in afstemming met Enexis en conform de nieuw vastgestelde Netcode, onderzoek doen naar de mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement. In de tussentijd zal Enexis of TenneT een grootzakelijke aanvraag voor transportcapaciteit niet kunnen inwilligen. Bedrijven worden opgeroepen zich te blijven melden bij hun netbeheerder, zodat de aanvraag juist geregistreerd kan worden op interesselijsten. Mocht er met congestiemanagement additionele transportcapaciteit beschikbaar gesteld kunnen worden, zullen partijen op volgorde van aanvraag behandeld worden. 

Particulieren en woningbouw worden overigens niet getroffen door het tekort aan beschikbare transportcapaciteit.

 

Productiecongestie

TenneT herbevestigt dat er nog steeds sprake is van verwachte structurele congestie voor productie van elektriciteit in Brabant en Limburg (zie bericht Brabant en bericht Limburg). Sinds de oorspronkelijke aankondiging hiervan, hebben zich nog enkele grote partijen gemeld bij TenneT, waardoor het tot publicatie van het congestie-onderzoek niet mogelijk is een aanvraag voor transportcapaciteit voor teruglevering in te willigen. Deze congestie-onderzoeken worden naar verwachting vanaf september 2022 gepubliceerd.

 

Contact

Mocht u naar aanleiding van dit bericht in overleg willen treden met TenneT over uw mogelijkheden om bij te dragen aan het oplossen van het verwachte structurele tekort aan beschikbare transportcapaciteit dan kunt u contact op nemen met de afdeling Customer en Markets van TenneT via tennetccc(at)tennet.eu

Share this: