Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
News News Market

Implementatie verbeterde coördinatieoplossing voor internationale aanpak security of supply.

Samen met andere Europese TSO’s van de ‘Core capaciteitsberekeningsregio’ (Core CCR) heeft TenneT een belangrijke stap gezet voor de ruggengraat van de Europese market van de toekomst: de “Improved Coordination Solution” (ICS) voor Remedial Actions.

TenneT is onderdeel van de grootste capaciteitsberekeningsregio, de Core regio, in centraal Europa. Deze regio wordt gevormd door de 16 TSO’s van Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Nederland. De TSO’s van deze ‘Core CCR’ ontwikkelen en implementeren marktintegratieoplossingen die zijn voorgeschreven in Europese wetgeving. Deze verder integratie van elektriciteitsmarkten is essentieel voor een efficiënte transitie naar een duurzaam energiesysteem.

De huidige focus van de regelgeving ligt daarom op het vergroten van grensoverschrijdende capaciteit en de daarbij behorende verdergaande samenwerking en harmonisatie tussen lidstaten. In deze context is het een steeds grotere uitdaging om de netstabiliteit te waarborgen. Om dit te doen is een internationale aanpak van het selecteren en activeren van Remedial Actions nodig. Daarom is de ROSC (Regional Operational Security Coordination of Regionale Operationele Netveiligheidscoördinatie) methode ontwikkeld en aangenomen door elke CCR. Deze methode beslaat het proces van operationele planning, ‘dag vooruit’ proces en ‘intra day’ proces en zal deels nationale operationele processen vervangen. Onderdelen van dit ROSC proces zullen stapsgewijs in de komende jaren worden geïmplementeerd. Dit leidt ertoe dat TSO’s hun wettelijke verplichtingen om te coördineren kunnen vervullen. Het leidt tot een efficiëntere manier van inzetten van correctiemiddelen en vergroot de leveringszekerheid.

Eerste stap in Regionale Operationele Netveiligheiscoordinatie tussen 13 landen

Als onderdeel van dit proces is op 1 november het ICS proces gelanceerd door de Core TSO’s en de Regional Coordination Centres (RSC’s). RSC zijn samenwerkingsverbanden van betrokken TSO’s en spelen een belangrijke operationele rol in de coördinatie van operationele processen in Core. ICS bestaat uit een dagelijkse uitwisseling over het potentieel en de inzet voor Remedial Actions in de deelnemende landen. Dit heeft betrekking op topologische acties, instellingen van dwarsregeltransformatoren tot redispatch en counter trade.

Het eindproduct zal in als volgende stap in 2024 worden geïmplementeerd

De implementatie van ICS is dus de eerste stap van verder implementatiestappen die TSO’s moeten doen om te voldoen aan richtlijnen voor bedrijfsvoering, zoals opgesteld door de Europese Commissie. Het uiteindelijke doel is om als betrokken TSO’s een gezamenlijk centraal platform in te richten om de inzet van Remedial Actions over de hele regio optimaal in te zetten voor het managen van congesties om zo de netveiligheid te waarborgen. Op die manier wordt het hele net op de meest efficiënte manier gebruikt.

Share this: