Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Balanshandhaving

TenneT monitort en draagt zorg voor het continue in balans houden van het aanbod van en de vraag naar elektriciteit op het Nederlandse netwerk.

Vraag en aanbod

Als deze balans wordt verstoord kan dit leiden tot een stroomstoring of zelfs een black-out, afhankelijk van de duur en de ernst van de onbalans. Om een continue levering van elektriciteit te garanderen, moeten de vraag naar en het aanbod van stroom 24 uur per dag en 7 dagen per week in evenwicht worden gehouden. TenneT maakt gebruik van instrumenten als regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen om pieken en dalen in vraag en aanbod op te vangen. In samenwerking met Europese netbeheerders vindt ook grensoverschrijdende compensatie van stroomoverschotten en -tekorten plaats.

Het bereiken, behouden en herstellen van de balans hangt af van drie factoren:

  1. Alle partijen zorgen voor de benodigde Balance Responsibility (balansverantwoordelijkheid) door te specificeren hoeveel zij dagelijks aanbieden aan het netwerk en hoeveel zij nodig hebben;
  2. TenneT berekent en draagt zorg voor de reserve- en noodstroom die wordt geleverd door de aangesloten partijen; 
  3. TenneT en alle betrokken partijen (programmaverantwoordelijken) neutraliseren de onbalans volgens het Imbalance Pricing System. 

Als er onvoldoende middelen zijn om de balans te herstellen kunnen we extra maatregelen nemen – we hebben een mandaat om schade aan de elektriciteitstoevoer te beperken of te voorkomen.

Ook interessant

TenneT in de elektriciteitssector

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur en beheert een tracé van de Noordzee tot  in  de Alpen.

Lees meer

Transportdiensten

TenneT transporteert elektriciteit via het hoogspanningsnet van de plaats waar de stroom wordt opgewekt naar de plek waar het wordt verbruikt. 

Lees meer

Marktfacilitering

TenneT's werkt nauw samen met andere Europese TSO's en elektriciteit beurzen om te komen tot een interne markt, waar verbruikers kunnen uitgaan van leveringszekerheid tegen een gunstige prijs.

Lees meer