Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

TenneT in de elektriciteitssector

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur dat een tracé beheert van Noordzee tot de Alpen.

Over de elektriciteitssector

De Nederlandse en Duitse elektriciteitsvoorziening wordt via verschillende systemen getransporteerd. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van energieproducenten op het hoogspanningsnet. Wij zorgen ook voor het transport van elektriciteit over het net. TenneT is wettelijk verplicht om grote producenten (groen en grijs) en grootverbruikers op gelijkwaardige wijze toegang te bieden tot het hoogspanningsnet.

Extra taken

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur en beheert een tracé van de Noordzee tot  in de Alpen. We zijn daarom verantwoordelijk voor een aantal additionele taken die andere netbeheerders in Nederland niet uitvoeren. Deze taken omvatten systeemdiensten (bijvoorbeeld evenwichtsbehoud tussen vraag en aanbod van elektriciteit) en het waarborgen van leveringszekerheid. TenneT faciliteert ook de markt door ervoor te zorgen dat alle spelers in de sector toegang hebben tot die markt. In Duitsland voert TenneT dezelfde taken uit, samen met drie andere TSO's, die elk hun eigen gebied bestrijken. TenneT is in Duitsland een extra uitdaging aangegaan; het transporteren van elektriciteit die is opgewekt in offshore windmolenparken om die vervolgens aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

Samenwerking

Om de verschillende taken uit te kunnen voeren, werkt TenneT nauw samen met de volgende partijen:
De Nederlandse toezichthouder ACM en de Duitse toezichthouder BNetzA

  • Regionale netbeheerders
  • Programmaverantwoordelijken
  • Energieproducenten
  • Elektriciteitsbeurzen
  • Meterverantwoordelijken
  • Andere Europese TSO's (leden ENTSO-E)

Ook interessant

Diensten in Nederland

Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het transportnet, het verzorgen van verbindingen op het net, het transporteren van elektriciteit en het borgen van de energiebalans.

Lees meer

Diensten in Duitsland

TenneT is de aanjager van de Duitse Energiewende, de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Lees meer

Leveringszekerheid

Onze belangrijkste taak is het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

Lees meer