Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Leveringszekerheid

We streven ernaar om via ons hoogspanningsnet te zorgen voor een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening aan ca. 41 miljoen eindgebruikers. Daarbij spannen we ons in om te voldoen aan de behoeften van onze belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen overschrijden we landsgrenzen om landen met elkaar te verbinden. TenneT behoort tot de vijf grootste elektriciteitstransporteurs in Europa en werkt nauw samen met overheden, belangenorganisaties (NGO’s), leveranciers en investeerders over de hele wereld. TenneT wil ervoor zorgen dat essentiële hoogspanningsinfrastructuur wordt ontwikkeld, aangelegd en efficiënt beheerd – nu en in de toekomst. Dit omvat zowel netten aan land en op zee als grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen. We werken hard aan de verdere ontwikkeling van een geïntegreerde Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt. 

TenneT in de keten

TenneT vervult een sleutelrol in het systeem van de elektriciteitsvoorziening. Deze keten bestaat uit producenten van elektriciteit uit zowel conventionele als een snelgroeiend aantal hernieuwbare bronnen, netbedrijven die elektriciteit transporteren (waaronder TenneT), elektriciteitsleveranciers, afnemers (industrie en kleinverbruikers) en zogeheten ‘prosumenten’: energieverbruikers (consumenten) die ook optreden als producenten.

Het hoogspanningsnet van TenneT staat in verbinding met regionale en lokale distributienetten die worden beheerd door verschillende andere netbedrijven en met industriële grootverbruikers.

Ook interessant

Diensten in Nederland

Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het transportnet, het verzorgen van verbindingen op het net, het transporteren van elektriciteit en het borgen van de energiebalans.

Lees meer

Diensten in Duitsland

TenneT is de aanjager van de Duitse Energiewende, de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Lees meer

Leveringszekerheid

Onze belangrijkste taak is het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

Lees meer