Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

PROMOTioN and MIGRATE

TenneT neemt deel aan twee toonaangevende Europese onderzoeksprogramma’s: PROMOTION en MIGRATE. Deze programma’s zijn opgezet om te anticiperen op nieuwe uitdagingen die verband houden met de toename van zonne- en windenergie, en de uitdagingen binnen offshore-projecten.

Feiten MIGRATE

Partner

  • 24 partners
  • Uit 13 landen

Tijdlijn

  • 4 jaar
  • Gestart in 2016

Investering

  • 17 miljoen Euro EU-funding

Samenwerking

TenneT verricht deze onderzoeken in samenwerking met andere netbeheerders. De onderzoeken sluiten aan bij onze doelen om de leveringszekerheid te waarborgen en de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken. De netbeheerders dragen hun praktijkervaring bij en Europese universiteiten, onderzoekscentra en testlaboratoria dragen bij aan de uitvoering van onderzoeken.

Over MIGRATE

Project Migrate

MIGRATE: meer zonne- en windenergie leidt tot nieuwe uitdagingen

In de toekomst zal op verschillende plaatsen het Europese hoogspanningsnet op bepaalde momenten te maken krijgen met veel elektriciteitsproductie uit wind- en zonne-energie. De elektriciteitsproductie en het verbruik worden in de toekomst steeds meer met behulp van vermogenselektronica aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Dit zorgt voor technische uitdagingen door het ontbreken van roterende massatraagheid in de elektriciteitscentrales, die zorgt voor de noodzakelijke handhaving van de frequentie op 50 Hz. Het onderzoeksprogramma MIGRATE (‘Massive Integration of Power Electronic Devices’) zoekt naar oplossingen voor deze technische uitdagingen rondom netstabiliteit, kwaliteit van levering, besturing en beveiliging.

Het door TenneT geleide consortium dat voor het MIGRATE-programma is opgericht bestaat uit twaalf Europese netbeheerders uit Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Nederland, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, drie fabrikanten (Alstom, Enercon, Schneider Electric) en een aantal universiteiten en onderzoekcentra.

PROMOTioN: offshore-netten op basis van HVDC-technologie

Wanneer in de toekomst in Europa het gebruik van windenergie verder toeneemt en verder wordt ontsloten, is het noodzakelijk om offshore-windparken en onshore-netten in verschillende landen verder te koppelen. Het vierjarige onderzoeksprogramma PROMOTioN (‘Progress on Meshed HVDC Offshore Transmission Networks’) richt zich op de ontwikkeling en demonstratie van drie belangrijke technologieën en levert een ontwikkelingsplan op voor een ‘net op zee’ voor 2020 en verder, met aandacht voor een optimaal regelgevend en financieel kader.

Een van de doelstellingen van het onderzoeksproject is om kennisdeling over dit onderwerp te bevorderen. Hiertoe is de PROMOTioN-website gelanceerd.

Ook interessant

Offshore projects Germany

TenneT investeert substantieel in de offshore windparken in de Duitse Noordzee, die zijn aangesloten op het Duitse hoogspanningsnetwerk.

Lees meer

North Sea Infrastructure

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer

HTS-cable

TenneT wil een ondergronds supergeleidend hoogspanningssysteem van twee tot vier kilometer lengte aanleggen voor het Nederlandse elektriciteitsnet. Nergens ter wereld wordt supergeleiding nog over deze afstand toegepast. TenneT wil met initiatieven als deze tegemoet komen aan de wensen van de samenleving.

Lees meer