Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Aansluitingsdiensten

Het aantal elektriciteitsproducenten dat is aangesloten op het Nederlandse net is sinds 2006 aanzienlijk gegroeid. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van producten op het landelijke hoogspanningsnetwerk.

Productiecapaciteit toegenomen

Het aantal elektriciteitsproducenten dat is aangesloten op het Nederlandse net is sinds 2006 aanzienlijk gegroeid. De hausse is aangezwengeld door de tuinbouwsector die tot 2010 meer dan 2000 MW in nieuwe kleinschalige warmtekrachtcentrales in gebruik heeft genomen. Er is de afgelopen jaren ook een aantal grote energiecentrales gebouwd, waardoor de productiecapaciteit is opgevoerd met meer dan 10.000 MW in 2014, een stijging van 40%. De capaciteit is meer dan genoeg om zeker tot 2020 aan de binnenlandse vraag en export te voldoen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat in de komende vijf tot tien de conventionele productiecapaciteit wordt uitgebreid.

Netuitbreidingen

Om al de stroom die wordt geproduceerd door deze nieuwe energiecentrales te kunnen transporteren, voert TenneT een grootschalig uitbreidingsprogramma door. Dit programma houdt voornamelijk in dat er nieuwe 380kV-hoogspanningstrajecten in de Randstad en in het noorden en zuiden van ons land worden gebouwd. Om de overheidsambitie van een volledig duurzame energievoorziening mogelijk te maken, is TenneT begonnen met de voorbereidingen voor een offshore hoogspanningsnet (3500 MW) langs de Nederlandse kust. Zo kunnen de offshore windparken worden aangesloten op het hoogspanningsnet aan land. Het is te verwachten dat de werkzaamheden in 2023 zijn afgerond.

Hoe werkt het?

Op verzoek verzorgt TenneT een aansluiting op haar net (110kV en hoger). Lees meer hierover in de sectie 'Elektriciteitsmarkt'.

Download

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet (1 MB, pdf, 21-06-19)

Aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet Download Download

Vragen?Klantcontact

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT

Ook interessant

TenneT in de elektriciteitssector

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur en beheert een tracé van de Noordzee tot  in  de Alpen.

Lees meer

Transportdiensten

TenneT transporteert elektriciteit via het hoogspanningsnet van de plaats waar de stroom wordt opgewekt naar de plek waar het wordt verbruikt. 

Lees meer

Marktfacilitering

TenneT's werkt nauw samen met andere Europese TSO's en elektriciteit beurzen om te komen tot een interne markt, waar verbruikers kunnen uitgaan van leveringszekerheid tegen een gunstige prijs.

Lees meer