Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Zeeuws-Vlaanderen - Versterken 150 kV

In Zeeland wordt gewerkt aan het versterken van het 150 kV-net. Er komen twee nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbindingen. Het energienet in Zeeland wordt toekomstvast gemaakt om de leveringszekerheid voor Zeeuws-Vlaanderen te kunnen garanderen.

Waarom

Het 150 kV-net in Zeeuws-Vlaanderen is verbonden met de rest van Zeeland via twee verbindingen tussen Borsele en Terneuzen. Onderdeel van deze verbindingen zijn twee kabels onder de Westerschelde. Tijdens onderhoud aan één van de verbindingen, werd in het verleden het 50 kV-net als back-up gebruikt. Deze is niet meer beschikbaar. Om de leveringszekerheid te garanderen, werkt TenneT aan een oplossing.

Wat

De oplossing is de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabel tussen Goes en Ellewoutsdijk én een nieuwe ondergrondse kabel tussen Terneuzen en Westdorpe. De bestaande kabels door de Westerschelde worden anders gebruikt, door ze op een andere manier aan te sluiten. Hierdoor is het niet nodig om nieuwe kabels aan te leggen door de Westerschelde. 

Wanneer

Deze planning geldt zowel voor het werk op Zeeuws-Vlaanderen als Zuid-Beveland:

  • Najaar 2021 t/m Voorjaar 2022: Aanbrengen monitoringsnetwerk zoetwater voorkomens
  • Voorjaar 2022 t/m voorjaar 2023: monitoringperiode zoetwatervoorkomens
  • Najaar 2021 t/m Voorjaar 2022: Gesprekken met perceeleigenaren / gebruikers voor afsluiten van Zakelijk Recht
  • Voorjaar 2023: Start werkzaamheden aanbrengen kabeltracé
  • Najaar 2023: Werkzaamheden  en kabeltracé gereed
  • Voorjaar 2024 t/m najaar 2024: Inlussen nieuwe kabelverbinding op 150 kV-stations en -opstijgpunten
  • Najaar 2024: In bedrijfsname van nieuwe verbinding

Nieuws

Besluit Raad van State

18 augustus 2021 - Na meerdere keren een uitstel in het besluit (vanwege Covid-19), heeft de Raad van State vandaag een positief besluit genomen voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningskabelverbinding tussen het 150 kV-station Goes de Poel en het 150 kV-station Westdorpe voor het gedeelte dat binnen de grenzen van de gemeente Borsele ligt. Met dit besluit van de Raad van State zijn enkele zienswijzen vanuit de omgeving, verworpen. Lees voor de uitspraak: www.raadvanstate.nl/uitspraken/@126497/201804189-1-r1/

Brief omwonenden met de laatste stand van zaken

Januari 2021 – Onlangs hebben omwonenden en grondeigenaren een brief ontvangen met de laatste stand van zaken over het project 'Versterken 150-KV Zeeuws-Vlaanderen'. Lees hier de brief!

Nauwe samenwerking TenneT en Eneco voor aanleg zonnepark Zeeuws-Vlaanderen

De provincie Zeeland timmert hard aan de weg om een duurzame, energieprovincie te worden. Zo worden er op verschillende plaatsen zonneparken en windmolenparken aangelegd.

Bijvoorbeeld vlakbij Goes aan de Ongereedweg (Goes de Poel). Hier komt een zonnepark van Eneco met 12.474 zonnepanelen, dat duurzame energie zal opwekken voor ruim 1.500 Zeeuwse huishoudens. De aanleg van dit zonnepark start rond 1 augustus 2020.

Projectleider Ruud Meuwissen: "Op de locatie van het zonnepark vlakbij Goes komt tevens een ondergrondse kabel van TenneT te liggen als onderdeel van het project 'Versterken 150 kV-net Zeeuws-Vlaanderen'. Om de leveringszekerheid te garanderen, werken wij hier aan de versterking van de verbinding tussen Borsele en Terneuzen. Door het goed afstemmen van de planningen met elkaar worden de werkzaamheden voor zowel TenneT als Eneco tijdig gerealiseerd. In dat kader plaatst TenneT vooraf mantelbuizen in de grond nog voordat Eneco start met de bouw van de zonnepanelen. We hebben een nauwe en goede samenwerking met Eneco maar ook met de Gemeente Goes hierover. Mede door de flexibele instelling van onze aannemer Visser Smit & Hanab halen wij de planning en starten zij medio juli met de open ontgraving voor de mantelbuizen. Op een later moment kunnen wij de 150 kV-kabel door de mantelbuizen trekken."

Voor het project 'Versterken 150 kV-net Zeeuws-Vlaanderen' is het de spreekwoordelijke "eerste schop in de grond" en mogen we wel spreken van een mijlpaal. De voorbereidingen van dit project zijn al geruime tijd aan de gang en werpen nu hun vruchten af.

Download en bekijk de tracékaarten

Tracékaart ondergrondse kabel Westdorpe-Terneuzen (3 MB, pdf, 11-01-21)

Tracékaart ondergrondse kabel Westdorpe-Terneuzen Download Download
Tracékaart ondergrondse kabel Ellewoutsdijk-Goes (3 MB, pdf, 11-01-21)

Tracékaart ondergrondse kabel Ellewoutsdijk-Goes Download Download

Meer informatie

Netkaart

Op bovenstaand kaartje zijn de twee, nieuwe ondergrondse verbindingen met een rode stippellijn aangegeven.

Download de kaart

Veel gestelde vragen

Hoe lang gaan de graaf- en boorwerkzaamheden duren?

Er zijn twee verbindingen: ten noorden en ten zuiden van de Westerschelde. Beide tracés hebben een verwachte doorlooptijd van een 1,5 (voor Zuid Beveland) en 1 jaar (voor Zeeuws-Vlaanderen) jaar wat daadwerkelijke graaf- en boorwerkzaamheden betreft. Dit staat voor voorjaar 2023 tot aan eind 2024 op de planning.

Wat is de diepte van de boring wanneer er onder fruitteelt door wordt geboord?

Over het algemeen is de diepte van de boring circa 5 meter onder fruitteelt door. Dit kan per locatie afhankelijk verschillen, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van dijken en/of watergangen. Het kan zijn dat dan dieper wordt geboord.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via de deze website, brochures, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Er hebben twee informatieavonden plaatsgevonden waarvoor ook eigenaren zijn uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Alle TenneT projecten in Zeeland

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincie Zeeland.

Download de infographic

Downloads

Brief omwonenden - januari 2021 (36 KB, pdf, 19-01-21)

Brief omwonenden - januari 2021 Download Download
Factsheet Zeeuws-Vlaanderen (4 MB, pdf, 26-01-18)

Factsheet Zeeuws-Vlaanderen Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 21-04-22)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de TenneT projecten in Zeeuws-Vlaanderen? Dan kunt u zich abonneren op de gezamenlijke nieuwsbrief met Net op Zee Borssele. Hiervoor kunt u zich inschrijven via onderstaande link naar de website Net op Zee Borssele.

Aanmelden nieuwsbrief

Eerder verschenen nieuwsbrieven

- Nieuwsbrief 2 – mei 2018
- Nieuwsbrief 1 – november 2017

ContactEefje Van Gorp

Media Relations