Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Transformatorstation Oosterhout (Gld)

De vraag naar elektriciteit in Nijmegen-Noord groeit. Het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken TenneT en Liander aan een nieuw transformatorstation met voldoende capaciteit. Het nieuwe station zal naar verwachting in 2023 klaar zijn.

Waarom

Door de ontwikkelingen in Nijmegen-Noord zit het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, aan de maximale capaciteit. In korte tijd zijn er in dit gebied veel woningen en voorzieningen gerealiseerd. Er is een windpark gekomen en er staat nog een aantal windmolens en zonneweiden op de planning. Bovendien breidt het aantal woningen in dit deel van Nijmegen verder uit, met zo'n 3.000 tot 5.000 woningen. Als we niets doen, kan dat betekenen dat we nieuwe zakelijke klanten, grootverbruikers en bestaande klanten met nieuwe aanvragen, voorlopig niet kunnen toelaten op het elektriciteitsnet. Daarom bouwen TenneT en Liander, in samenspraak met de gemeente Nijmegen, een nieuw transformatorstation in Nijmegen-Noord. TenneT en Liander kiezen voor deze locatie, omdat hier vlakbij grote afnemers van stroom zitten, en omdat er ruimte is voor de bouw van het station.

Wat

TenneT en Liander bouwen het nieuwe transformatorstation in Nijmegen-Noord, ten zuiden van de A15, vlakbij bedrijventerrein Park15, in de regio Oosterhout. TenneT bouwt een open schakeltuin met tien 150 kV-velden en Liander bouwt een gesloten 150/20 kV station met drie vermogenstransformatoren. Deze transformatoren worden aan drie zijden ommuurd en zijn onderdeel van het gebouw.

Om de bouw van het transformatorstation mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor het nieuwe bestemmingsplan is onder meer het geluid onderzocht. Uit de onderzoeken blijkt dat het transformatorstation voldoet aan de geluidsnormen. Dat komt doordat de transformatoren straks aan drie zijden ommuurd zijn, zodat er zo min mogelijk geluidhinder is. Ook is er onderzoek gedaan naar de bodem, niet-gesprongen explosieven en er is een quick scan gedaan naar flora en fauna. Daarnaast moet het station goed ingepast worden in het landschap, zodat het qua uitstraling past bij de omgeving. Meer weten over het bestemmingsplan? Bekijk de stukken via de website van gemeente Nijmegen.

TenneT wil in Oosterhout een hoogspanningslijn onder de grond te brengen. Dit heet verkabelen. Het gaat om de hoogspanningslijn die loopt van sportpark Nieuw Balveren naar het nieuwe transformatorstation. Op 2 december 2021 start hiervoor een bestemmingsplanprocedure. Voor meer informatie: lees het artikel ‘Bestemmingsplan verkabeling Oosterhout ter inzage. 

Wanneer

  •  Q2 en Q3 2020: Start van de bestemmingsplanprocedure en overige vergunningprocedures
  • Begin 2021: Start uitvoering werkzaamheden, bouw nieuw transformatorstation
  • 2023: Streefdatum afronding werkzaamheden en ingebruikname transformatorstation

Nieuws

Drie mijlpalen op station Nijmegen-Oosterhout!

Op het transformatorstation in Oosterhout vierden we maar liefst drie mijlpalen tegelijk!

Om welke mijlpalen gaat het? Het hoogste punt van het centraal dienstengebouw is bereikt. De funderingen zijn gereed. En het staal voor de primaire componenten is klaar om geplaatst te worden. Voor Volker Energy Solutions reden genoeg om daar samen met TenneT, Qirion en overige partners feestelijk aandacht aan te besteden!

In Nijmegen-Noord is de vraag naar elektriciteit flink gestegen. Als het nieuwe station klaar is in 2023, is de capaciteit weer op orde. Dan kunnen er weer nieuwe bedrijven, windmolens, zonneweides en woningen worden aangesloten op het net.

TenneT en Liander bouwen duurzaam transformatorstation in Oosterhout

29-10-21

In Oosterhout, vlakbij Nijmegen, bouwen netbeheerders TenneT en Liander een nieuw transformatorstation. TenneT heeft in afstemming met gemeente Nijmegen een plan gemaakt om hier een zo duurzaam mogelijk transformatorstation neer te zetten. Op het station staan biodiversiteit, CO2-reductie en een energieneutraal gebouw centraal.

Lees meer

Procedure bestemmingsplan nieuw transformatorstation Nijmegen-Noord

6 mei 2020

Nieuw bestemmingsplan

Om de bouw van het nieuwe transformatorstation in Nijmegen Noord mogelijk te maken is een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt. U kunt de plannen digitaal inzien op de landelijke website ruimtelijke plannen. De uitkomsten van de onderzoeken en het beeldkwaliteitplan (pdf 9 MB) vindt u bij de stukken over het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijzen 

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn vijf zienswijzen binnen gekomen. Deze zijn onderzocht, en op basis daarvan is het ontwerpbestemmingsplan op bepaalde punten aangepast. Dit heeft geleid tot een gewijzigd bestemmingsplan.

Op de pagina van de gemeente Nijmegen kunt u zien wat de planning voor deze procedure is.

Meer vragen over het project

Heeft u nog vragen over het project? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt mailen met transformatorstation@nijmegen.nl. Als u daarbij ook uw telefoonnummer vermeldt, kijken wij of we uw vragen het beste via mail of telefonisch kunnen beantwoorden.

Bestemmingsplan verkabeling Oosterhout ter inzage

Het bestemmingsplan over de verkabeling in Oosterhout wordt vanaf 2 december 2021 ter inzage gelegd. U kunt tot en met 12 januari 2022 bezwaar indienen.

Hoogspanningsmasten verwijderd

In het bestemmingsplan staat dat TenneT het voornemen heeft om een bestaande bovengrondse 150kV-hoogspanningsverbinding te vervangen door een ondergrondse hoogspanningsverbinding. Dit heet verkabelen. Het gaat om de hoogspanningslijn die loopt van sportpark Nieuw Balveren naar het nieuwe transformatorstation in Oosterhout. In totaal worden twee hoogspanningsmasten verwijderd. Eén hoogspanningsmast (bij sportpark Nieuw Balveren) wordt omgebouwd tot zendmast.

Technisch niet haalbaar

Het verkabelen is nodig in verband met de bouw van het nieuwe transformatorstation in Oosterhout. Daardoor is het technisch niet haalbaar om deze bovengrondse verbinding in stand te houden.

Plan inzien

U kunt het plan hier inzien. Ook kunt u hier eventueel bezwaar indienen. 

Overzicht TenneT-projecten Midden en Oost Nederland

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland (5 MB, pdf, 08-04-21)

Interactieve pdf Energieregio Midden en Oost Nederland Download Download

Downloads

Nieuwbouw transformatorstation Nijmegen-Noord Oosterhout (2 MB, pdf, 23-03-20)

Nieuwbouw transformatorstation Nijmegen-Noord Oosterhout Download Download

ContactKarijn Kees

Woordvoerder project