Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Uitbreiding hoogspanningsstation Oostzaan

Het huidige elektriciteitsnetwerk heeft steeds meer moeite om de grote hoeveelheden groene/duurzaam opgewekte stroom te verwerken. Daarom moet het netwerk worden uitgebreid . Dat doen we op verschillende plekken, waaronder ook in Oostzaan.

Waarom

De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie staan niet stil. We wekken met elkaar steeds meer duurzame energie op, bijvoorbeeld met windmolens en zonnepanelen. Dat is heel goed, maar de opgewekte stroom wordt niet allemaal op die plek gebruikt. Het moet dus vervoerd worden. Daarnaast heeft de gemeente Oostzaan ook eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Zo moeten bijvoorbeeld alle nieuwbouwwoningen duurzaam zijn. 

Wat

TenneT is verantwoordelijk voor het landelijke elektriciteitsnetwerk. Liander is de regionale netbeheerder in Oostzaan en zorgt ervoor dat de elektriciteit in de huizen en bij bedrijven terechtkomt. Om ervoor te zorgen dat de levering van de energie gegarandeerd blijft en de kans op uitval te minimaliseren moet Liander een nieuw transformtatorstation bouwen en moet ook TenneT uitbreiden.

Wanneer

In het huidige bestemmingsplan is geen ruimte voor deze uitbreiding. Daarom moet er een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Op 15 juni 2020 is de raadscommissie hierover geïnformeerd en op 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd op de bestemmingsplanprocedure op te starten. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in augustus 2021 ter inzage gelegd. De gemeente Oostzaan, Liander en TenneT organiseren dan een informatieavond.

Nieuw transformatorstation

TenneT is verantwoordelijk voor het landelijke elektriciteitsnetwerk. Liander is de regionale netbeheerder in Oostzaan en zorgt ervoor dat de elektriciteit in de huizen en bij bedrijven terechtkomt. Om ervoor te zorgen dat de levering van de energie gegarandeerd blijft en de kans op uitval te minimaliseren moet Liander een nieuw transformtatorstation bouwen. 

Dat doen ze het liefst dichtbij het al bestaande TenneT-schakelstation, want dan zijn de energieverliezen het kleinst en de inpassing in de omgeving het minst ingrijpend. 

Het nieuwe transformatorstation is gepland tussen het bestaande TenneT-station en de snelweg A8. 

De nieuwbouw komt aan de kant van de snelweg, zodat de omgeving er het minste last van heeft. Op het terrein van TenneT komt een extra schakelgebouw, waarin de uitbreiding van TenneT komt te staan. Er wordt ook gekeken naar beplanting en het ontwerp van de gebouwen, om te zorgen dat het goed in de omgeving past.  

Deze uitbreiding heeft geen gevolgen voor de volksgezondheid.

Wat gebeurt er eigenlijk?

In het nieuwe Liander hoogspanningsstation wordt de hoogspanning van TenneT, die via de hoogspanningsmasten binnenkomt, om naar middenspanning voor het netwerk van Liander. Deze elektriciteit komt uiteindelijk bij de mensen thuis en/of bij bedrijven terecht. Op het nieuwe station wordt ook alvast ruimte gereserveerd voor de aansluiting van toekomstige klanten.  Door de uitbreiding van het station  in Oostzaan wordt de groeiende vraag naar elektriciteit van bewoners en bedrijven en de zekerheid van stroomlevering in Oostzaan geborgd. 

Downloads

Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Infographic Noord-Holland (149 KB, pdf, 10-02-22)

Infographic Noord-Holland Download Download