Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Meeden

TenneT en Enexis gaan het hoogspanningsstation Meeden de komende jaren uitbreiden en opwaarderen. TenneT is verantwoordelijk voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening (hoogspanning) in Nederland en een deel van Duitsland. Hoogspanningsstation Meeden bestaat al 70 jaar en is een belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening in de regio, de rest van Nederland en stroomuitwisseling met Duitsland.

Waarom

De werkzaamheden aan hoogspanningsstation Meeden zijn nodig omdat er steeds meer energie wordt opgewekt en verbruikt. Door opwaardering en uitbreiding kan TenneT de leveringszekerheid blijven garanderen. 

Wat

In Meeden komen drie hoogspanningsniveaus samen. De komende jaren wordt op al deze niveaus gewerkt aan het uitbreiden en aanpassen van bestaande en nieuwe elementen op het station. Hiermee kunnen Tennet en Enexis de levering van voldoende stroom veilig blijven waarborgen voor de toekomst.

Daarnaast wordt gewerkt aan een landschapsplan voor het versterken en het uitbreiden van een landschappelijke zone rond het hoogspanningsstation.

Wanneer

·        Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning TER INZAGE,  JULI 2022

 

·        Werkzaamheden (onder voorbehoud):

-        Verbinding: De bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Meeden en Veendam wordt op het station en in het bosgebied ten zuiden van Beneden Veensloot ondergronds gebracht. De bestaande bovengrondse verbinding met drie masten wordt hier gesloopt. (2023)

-        Op het 380 kV gedeelte:

o   Het plaatsen van één transformator (2026)

-        Op het 220kV gedeelte:

o   Het plaatsen van vier transformatoren (2022-2026)

o   Het uitbreiden van het schakelveld, hiervoor wordt het terrein uitgebreid (2025)

o   Het plaatsen van zes transformatoren (2027-2030)

-        Op het 110kV gedeelte:

o   Het plaatsen van een centraal dienstengebouw (2027)

o   Het plaatsen van één transformator (2027-2030)

 

o   Het uitbreiden van het schakelveld, hiervoor wordt het terrein uitgebreid (2027-2030)

Nieuws

Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan

De uitbreiding en opwaardering van hoogspanningsstation Meeden vragen om een aanpassing van het bestemmingsplan. Omdat er de komende jaren zoveel verschillende werkzaamheden nodig zijn en bestemmingsplanprocedures veel tijd kosten, is ervoor gekozen deze te bundelen in één aanvraag aanpassing bestemmingsplan. 

De gemeente Midden-Groningen legt rond eind juni 2022 het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage. Op de website van de gemeente Midden-Groningen leest u waar u het ontwerp kunt bekijken en wanneer en hoe u kunt reageren: www.midden-groningen.nl/bekendmakingen

Nachtelijk transport 17 februari

In de nacht van 17 op 18 februari 2022 worden drie transformatoren vervoerd naar het hoogspanningsstation Meeden. De transformatoren zijn kleiner dan de exemplaren die in oktober getransporteerd werden. Het transport past op de bestaande wegen, hierdoor hoeven er geen aanpassingen gedaan te worden aan de route. Het transport dat na middernacht plaatsvindt wordt begeleid omdat 

Route

Gebruik wordt gemaakt van iets langere opleggers.

Het transport gaat vanaf de N33 via de “windparkroute” om het dorp Meeden heen en volgt dan de Meenteweg en de Wethouder Veemanweg naar het hoogspanningsstation. 

 

 

Downloads

Factsheet station Meeden (april 2022) (3 MB, pdf, 07-06-22)

Factsheet station Meeden (april 2022) Download Download
Brief aan omwonenden over vervoer van drie nieuwe transformatoren (23 KB, pdf, 23-09-21)

Brief aan omwonenden over vervoer van drie nieuwe transformatoren Download Download
Informatieavond bomenkap en snoei (3 MB, pdf, 29-11-19)

Informatieavond bomenkap en snoei Download Download
Hand-out informatiebijeenkomst 9 juli (209 KB, pdf, 15-07-19)

Hand-out informatiebijeenkomst 9 juli Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download

Contact