Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Krimpen aan den IJssel

Het hoogspanningsstation Krimpen aan den IJssel is een belangrijk knooppunt in het elektriciteitsnetwerk van Nederland, dat TenneT beheert. Op dit netwerk zijn producenten (E-centrales, wind- en zonneparken) en consumenten (huishoudens, bedrijven en instellingen) aangesloten. Knooppunt Krimpen aan den IJssel is onderdeel van het 380kV-hoofdnet, de energiesnelweg van Nederland. Er staan een 150kV en een 380kV hoogspanningsstation. Het 150kV station, aan de westkant, wordt op dit moment helemaal vernieuwd. Het 380kV station, aan de oostkant, moet een nieuwe transformator. Daarmee hoopt TenneT het geluidsprobleem ook op te lossen.

Waarom

Het 380 kV hoogspanningsstation Krimpen aan den IJssel is een belangrijk knooppunt in het elektriciteitsnetwerk van Nederland, dat TenneT beheert. Op dit netwerk zijn producenten (E-centrales, wind- en zonneparken) aangesloten. Er zijn al enkele jaren klachten vanuit de omgeving over geluid. De transformator nadert het einde van zijn technische levensduur. Doordat de transformator oud is maakt hij ook meer geluid. Met de vervanging van de transformator verwachten we ook het geluidsprobleem op te lossen. 

Wat

De huidige transformator en spoel zijn oud en aan vervanging toe. Die nieuwe transformator en spoel maken minder geluid dan de huidige, aangezien de techniek niet heeft stilgestaan. Er zijn twee locaties onderzocht, aan de noord- en de zuidzijde van het station. De huidige locatie is niet mogelijk, omdat de oude transformator tijdens bouw van de nieuwe moet blijven werken.  De bestaande transformator kan niet langdurig buiten gebruik gesteld worden en te vervangen voor een nieuwe. Daarmee komt de leveringszekerheid van elektriciteit in de regio ernstig in gevaar: de twee overige transformatoren moeten dan een jaar lang vrijwel continu op vol vermogen draaien. Dan is er een zeer groot risico op langdurige stroomuitval.

Iedere financiële investering moet TenneT maatschappelijk kunnen verantwoorden. Het is maatschappelijk geld, waar we verantwoord mee moeten omgaan. De realisatie aan de zuidzijde is duurder dan aan de noordzijde. De quickscan laat zien dat uitbreiding aan de noordzijde ruimtelijk-planologisch aanvaardbaar is. De situatie voor de omwonenden wordt ook beter dan de huidige situatie. Daarom is gekozen voor de noordkant van het station. 

Wanneer

  • Juni 2021: TenneT heeft op 11 juni 2021 de vergunning voor het verplaatsen van de transformator aangevraagd bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. De gemeente en de omgevingsdienst, de DCMR, gaan de aanvraag nu beoordelen. Op het moment dat alle vragen en eventuele aanvullingen binnen zijn dan gaat het ontwerpbesluit ter inzage. Dat is het moment dat mensen bezwaar kunnen aantekenen op de vergunning. Een week na de ter inzage legging organiseren we een informatieavond over de vergunning. We verwachten dat dit in het najaar van 2021 zal zijn. 
  • 2023: start bouw
  • 2024: klaar voor gebruik 

Geluid

Geluidhuis voor het transformatorstation

TenneT heeft de bewonersvertegenwoordiging BOTIK beloofd dat de nieuwe transformator wordt ingepakt in een geluidhuis. Als de bestaande condensatorbank, die al jaren uit bedrijf is, in de toekomst toch weer in gebruik genomen moet worden, wordt deze voorzien van een geluidmuur.

Uit het geluidsonderzoek, dat akoestisch adviesbureau Peutz voor TenneT heeft uitgevoerd, blijkt dat met deze opstelling het transformatorgeluid op een aanzienlijk lager niveau komt, ondanks het feit dat de transformator met spoel dichter bij de woningen komt te staan.

Met het beloofde geluidhuis pakken we de transformator in, tussen vier wanden en een dak. Met deze extra maatregelen komen we tegemoet aan de wensen van de omwonenden. Hiermee voldoen we aan de normen volgens de Wet geluidhinder en daarmee ook aan de Vercammen-curve,  die wordt gebruikt  om te beoordelen of laagfrequent geluid tot hinder kan leiden.

Op de figuur hiernaast is te zien wat het huidige geluidsniveau is en wat het na de vervanging is. De onderzoeken gaan uit van maximale belasting. Dit is dus het maximale geluidsniveau. In de praktijk zal dit altijd minder zijn.   

Bekijk hier het overzicht

Nieuws

Vergunning aangevraagd

TenneT heeft 11 juni 2021 de vergunning voor het verplaatsen van de transformator aangevraagd bij de gemeente Krimpen aan den IJssel.

De gemeente en de omgevingsdienst, de DCMR,  gaan de aanvraag nu beoordelen. Op het moment dat alle vragen en eventuele aanvullingen binnen zijn dan gaat het ontwerpbesluit ter inzage. Dat is het moment dat mensen bezwaar kunnen aantekenen op de vergunning. Een week na de ter inzage legging organiseren we een informatieavond over de vergunning. 

We verwachten dat dit in het najaar van 2021 zal zijn. 

Contact