Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking Noordoost Nederland

De snelle groei in aanbod van vooral zonne-energie in Noordoost Nederland en de verwachte toename van de energievraag noodzaakt tot het versterken van het hoogspanningsnet. Hiervoor moeten de regionale netten en het hoogspanningsinfrastructuur geschikt worden gemaakt. Dit houdt in versterken van verbindingen en het uitbreiden en nieuw bouwen van stations..

Waarom

De snelle groei van het elektriciteitsaanbod en de verwachte toename van de vraag noodzaakt tot het versterken van het hoogspanningsnet in Noordoost Nederland. Hiervoor moeten regionale netten en het hoogspanningsinfrastructuur geschikt worden gemaakt: verbindingen versterken, hoogspanningsstations vergroten en nieuwe bouwen; voor een goede aan- en afvoer van elektriciteit van het (verstopte) onderliggende hoogspanningsnet (110 kV) op het hoofdnet (380 kV).

Wat

TenneT gaat twee nieuwe 380 kV/110 kV hoogspanningsstations bouwen in het Zuidoosten van Groningen en Oost Drenthe. Daarnaast voegt TenneT op en bij andere hoogspanningsstations extra capaciteit toe en past het netwerk hierop aan.

Wanneer

  • Planvorming en bepalen van locaties voorjaar 2020
  • Inpassing en uitvoering (participatief) vanaf zomer 2020
  • Bestemmingsplan en diverse besluiten najaar 2020
  • Bouw na 2021
  • Ingebruikname 2025

Nieuws

Nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations in Groningen en Drenthe

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT werkt samen met de regionale netbeheerders aan het versterken van het elektriciteitsnet in Drenthe en Groningen. Dat is nodig om de energietransitie mogelijk te maken en het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (vooral zonne-energie) aan te kunnen. En op termijn ook de voorziene groei van de vraag naar elektriciteit. Verspreid over Drenthe en Groningen worden bestaande hoogspanningsstations aangepast en er komen in ieder geval twee nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations die gekoppeld worden met het 110kV-net om de krapte op dat net te verminderen.

Regionale spreiding

Met de uitvoering van deze plannen vergroot TenneT de aansluitcapaciteit in Noordoost Nederland met 2 Gigawatt. TenneT bestudeert nu voor twee nieuwe hoogspanningsstations geschikte locaties in het zuiden van Groningen en Oost-Drenthe. Daarbij wordt gezocht naar locaties die in de buurt van de 380 kV-hoogspanningsverbinding liggen. Hierop kan TenneT de 110 kV-verbindingen aansluiten

Achtergrond netversterking

Het huidige 110 kV-net raakt overbelast. De capaciteit van het 110 kV-netwerk is onvoldoende om het sterk stijgende aanbod van vooral zonneparken aan te kunnen. Oplossingen zijn het gebruik van extra beschikbare capaciteit (zgn. vluchtstroken) en het vergroten van de capaciteit van de verbindingen zelf. Uiteindelijk is het de aanleg van nieuwe (bredere) aansluitingen (opritten) op het landelijke (220 kV- en 380 kV) net, waardoor afvoer van de geproduceerde elektriciteit verbetert en daarmee de afname- en leveringszekerheid geborgd blijft.

 

ContactMatthijs Coops

Woordvoerder project