Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking Groningen-stad

TenneT versterkt het hoogspanningsnet in en rond Groningen. Ze bouwt een nieuw hoogspanningsstation in het oosten (Meerstad-Noord) en extra capaciteit bij hoogspanningsstation Vierverlaten in het westen van de gemeente. De twee stations worden met elkaar verbonden door een nieuwe ondergrondse 110 kV-kabelverbinding.

Waarom

De gemeente Groningen werkt aan de ontwikkeling van Meerstad-Noord, een gebied ten oosten van de stad. In de gebiedsvisie is ruimte gereserveerd voor o.a. een zonnepark en een testlocatie van de hyperloop, met veel aandacht voor landschap en beplanting. In het gebied zijn nieuwe hoogspanningsstations van TenneT en Enexis Netbeheer gepland ter versterking van het netwerk in het oosten van de gemeente, vanwege een groeiend aanbod van en vraag naar elektriciteit. 

Zie gemeente.groningen.nl/gebiedsvisie-meerstad-noord

Wat

Het project bestaat uit planuitwerking en aanleg van:

  • Middenspanning- en hoogspanningsstations resp. Enexis Netbeheer en TenneT als onderdeel van gebiedsontwikkeling Meerstad-Noord (gemeente Groningen) 
  • Ondergrondse 110 kV-verbinding om Groningen heen voor de aansluiting van dit station op het hoogspanningsnet
  • Aansluiting op het hoogspanningsnet bij hoogspanningsstation Vierverlaten (Hoogkerk). Hiervoor zal het station worden uitgebreid.

Wanneer

  • 2021: Besluitvorming en planuitwerking
  • 2022-2023: Start bouw

Downloads

Brochure_Hoogspanningsstations_MEI2017_def.pdf (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Download Download

ContactMatthijs Coops

Woordvoerder project