Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Beter Benutten Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg

Door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt is capaciteitsuitbreiding van de bestaande verbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg nodig. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.

Waarom

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg is binnenkort niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Dit komt vooral door de groei van de productie van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij. Daarmee groeit het aanbod duurzame energie aanzienlijk. 

Als het in deze regio hard waait, moet veel van de geproduceerde windenergie meteen worden afgevoerd. Als het windstil is, moet het hoogspanningsnet voldoende ruimte bieden om elektriciteit van andere producenten en andere productielocaties naar de gebruikers te vervoeren. De verbinding Krimpen-Geertruidenberg vervult een belangrijke rol in deze dynamische stroomtransporten en daarom wordt de verbinding opgewaardeerd.

Wat

TenneT realiseert de benodigde extra transportcapaciteit door de capaciteit van de bestaande verbinding te vergroten. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. Deze geleiders zijn bijna net zo zwaar en dik als de huidige geleiders, maar hebben een grotere transportcapaciteit. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.

Wanneer

 • Maart – Juni 2021 - Gesprekken met grondeigenaren, gemeenten en overige bevoegde gezagen
 • Juli 2021 - Aanvragen vergunningen
 • Van vrijdag 1 oktober tot en met donderdag 11 november 2021 - Ter inzage legging ontwerpbesluiten
 • Dinsdag 12 en donderdag 14 oktober digitale informatieavonden
 • 1e kwartaal 2022 - Ter inzage legging definitieve besluiten
 • Juli 2022 - Start bouw
 • September 2022 - Op de helft met het trekken van de geleiders
 • December 2022 - Opruimen werkwegen
 • Januari 2023 - Vernieuwde verbinding klaar voor de toekomst.

Deze planning is nog niet definitief.

Meer informatie

Bewonersbrief 2

Om bewoners rondom de hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg te informeren over aankomende werkzaamheden stuurt TenneT met regelmaat een bewonersbrief.  

BouwApp

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de ‘TenneT BouwApp’. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. U krijgt een melding als er nieuwe berichten geplaatst zijn. Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De ‘TenneT BouwApp’ is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

Bewonersbrief

Om bewoners rondom de hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg te informeren over voorbereidende werkzaamheden heeft TenneT een brief naar hen gestuurd.  Lees deze bewonersbrief hier (pdf)

Aannemers bekend

Voor de uitvoerig van de aanpassingen aan de bestaande hoogspanningsverbinding Krimpen-Geertruidenberg 380kV zijn drie aannemers gecontracteerd. Alle civiele werkzaamheden, zoals aanleggen van bouwwegen en werkterreinen en het verzwaren van de mastfundaties wordt uitgevoerd door aannemer BAM. Voor het verzwaren van de masten en het vervangen van de geleiders- is het werk verdeeld over twee internationale aannemers, namelijk voor het eerste perceel het Roemeense bedrijf Electromontaj en voor het tweede perceel de Spaanse aannemer Cobra. Door het werk van deze aannemers wordt over een lengte van bijna 34 kilometer extra transportcapaciteit gerealiseerd. 

Civiel aannemer BAM start vanaf dit voorjaar met de werkzaamheden, de lijnaannemers starten vanaf september. Ter voorbereiding hierop vinden komende maanden voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden zoals snoei- en kapwerkzaamheden en het aanvragen van de benodigde uitvoeringsvergunningen. 

De bestaande hoogspanningsverbinding loopt van hoogspanningsstation in de gemeente Krimpen aan den IJssel, via de gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden, Alblasserdam, Sliedrecht, Dordrecht en Altena en eindigt in de gemeente Geertruidenberg bij het hoogspanningsstation aldaar.

Klik hier om de afbeelding in origineel formaat te downloaden.

Stukken ter inzage, indienen zienswijzen

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 1 oktober tot en met 11 november 2021 ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

De stukken zijn nog beschikbaar op de pagina: Beter Benutten Bestaande 380 kV Krimpen aan den IJssel - Geertruidenberg - fase 1

EM-velden onderzoek 

Voor de geplande capaciteitsuitbreiding dient TenneT de invloed van de verhoging op de specifieke magneetveldzones te onderzoeken. DNV heeft voor deze verbinding onderzocht wat het effect op de specifieke magneetveldzones zal zijn als de capaciteit daarvan wordt verhoogd en fasenoptimalisatie wordt toegepast. Zie het rapport hier (pdf) 

 

Digitale informatiebijeenkomsten

Op dinsdag 12 en donderdag 14 oktober hebben we twee digitale informatieavonden plaatsgevonden (bekijk de slides van de presentatie). Tijdens deze bijeenkomsten kregen belangstellenden onder andere uitleg over de procedure, de werkzaamheden die verricht worden, hoe TenneT fasenoptimalisatie gaat toepassen en inzicht in de planning. Tevens was er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. Er  bleek behoefte te zijn aan kaartmateriaal, daarom in deze pdf de verbinding Krimpen-Geertruidenberg in rood aangeven (met de afkorting KIJ-GT380).

Waar

De aanpassingen voor extra transportcapaciteit vinden plaats aan de bestaande hoogspanningsverbinding Krimpen-Geertruidenberg 380kV. Deze is 33,7 kilometer lang en vormt de verbinding tussen de hoogspanningsstation. De bestaande hoogspanningsverbinding loopt van onderstation in de gemeente Krimpen aan den IJssel, via de gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden, Alblasserdam, Sliedrecht, Dordrecht en Altena en eindigt in de gemeente Geertruidenberg bij het onderstation aldaar.

De lijn werd rond 1968-1969 aangelegd. Voor de rivieroversteek over de Beneden-Merwede en de Nieuwe Merwede bij Sliedrecht werden in juni-juli 1969 op beide oevers vier extra grote masten van 140 meter geplaatst, die werden gebouwd met behulp van een speciaal uit Denemarken overgekomen kraan. Ter hoogte van Nieuw-Lekkerland werden voor de rivieroversteek over de Lek twee masten van 163 meter geplaatst. Dit zijn de hoogste hoogspanningsmasten van Nederland. In 1970 kwam de gehele lijn onder spanning. Het hele tracé is dus 49 jaar in gebruik in haar huidige vorm.

Het vergroten van de capaciteit van de verbinding Krimpen-Geertruidenberg 380kV is bedoeld om de transportcapaciteit in verschillende delen van het 380kV-net te vergroten. Meer informatie over dit programma en over de andere hoogspanningsverbindingen, die zullen worden aangepast, vindt u hier

Vergroten capaciteit

TenneT gaat het volgende doen:

 • Vervangen van de geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, door geleiders met een grotere capaciteit.
 • Vernieuwen van de bevestigingen van de geleiders aan de masten, inclusief de isolatoren, evenals de bliksemdraden. Dit zijn de hoogste en buitenste draden in de masten.
 • Vervangen van staalwerk in de masten, daar waar dat nodig is (bouten en moeren, hoekprofielen). De hoogte van de masten verandert niet.
 • Versterken van de funderingen. De mastfundaties en constructies zijn getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij de meeste masten moet de mastfundatie en constructie versterkt worden.
 • Aanbrengen van zogenoemde 'varkenskrullen' in de nieuwe bliksemdraden om ze beter zichtbaar te maken voor vogels.
 • In de Krimpenewaard zal één van de masten onder water worden gezet.
 • Op zowel hoogspanningsstation Krimpen als Geertruidenberg worden de 'aansluitingen' aangepast zodat de extra stroom verwerkt kan worden.

Samenwerking

Aan het vergroten van de capaciteit van de verbinding Krimpen-Geertruidenberg 380kV wordt door meerdere partijen samengewerkt.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland en zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich. TenneT werkt nauw samen met het ministerie van EZK.

Belanghebbenden
TenneT houdt zowel in de ontwerp- en vergunningenfase als bij de uitvoering regelmatig contact met belanghebbenden. Grondeigenaren, bewoners, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden zijn elk op hun manier betrokken bij de capaciteitsuitbreiding van de hoogspanningsverbinding.

Downloads

Factsheet Beter Benutten (2 MB, pdf, 25-01-22)

Factsheet Beter Benutten Download Download
Factsheet Fasenoptimalisatie (314 KB, pdf, 18-01-21)

Factsheet Fasenoptimalisatie Download Download