Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Drents Overijsselse Netversterking

TenneT versterkt in heel Nederland het elektriciteitsnetwerk. Dit is nodig omdat het elektriciteitsgebruik in ons land stijgt en omdat we steeds meer duurzame energie opwekken. Steeds meer mensen hebben een elektrische auto, gaan elektrisch koken of verwarmen hun huis elektrisch. Daarnaast stijgt het aanbod van energie uit duurzame bronnen zoals windmolens en zonneparken. Onder de naam ‘Drents Overijsselse Netversterking’ (DON) versterkt TenneT, samen met de regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Rendo, het elektriciteitsnetwerk in Zuidwest-Overijssel en Noordwest-Drenthe.

Werkzaamheden

Om het elektriciteitsnetwerk in Zuidwest-Overijssel en Noordwest-Drenthe te versterken, vinden tussen 2023 en 2028 onderstaande werkzaamheden plaats (exacte planningen volgen later):

 • Aanleg van 4 nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbindingen:
  • Zwolle Hessenweg-Harculo (circa 8 km kabel). 
  • Meppel en Zwolle Hessenweg (circa 29 km kabel)
  • Wijster en Hoogeveen-Riegmeer (circa 16 km kabel)
  • Dedemsvaart (circa 2 km kabel)
 • Nieuwbouw van 4  middenspanningsstations (Zwolle, Wijster, Meppel, Hoogeveen).
 • Inlussen van 4 stations op bestaande verbindingen (circa 1-2 km per station)
 • Uitbreiden van 1 hoog- en  1 middenspanningsstation (Zwolle).
 • Versterken van bestaande hoogspanningsverbinding (Meppel- Steenwijk, circa 16 km)
 • Verwijderen van overbodig geworden hoogspanningsmasten en -verbindingen (Zwolle circa 8 km, Dedemsvaart circa 18 km, Meppel circa 2 km)

Samenspel van stations en kabelverbindingen

De nieuwe hoog- en middenspanningsstations die TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan bouwen, worden met ondergrondse hoogspanningskabels of bovengrondse hoogspanningsverbindingen verbonden met het bestaande elektriciteitsnetwerk van TenneT. Dit gebeurt met nieuwe of bestaande kabels en verbindingen. Zo worden de nieuwe stations onderdeel van het elektriciteitsnetwerk en zorgen zowel de nieuwe kabels als de nieuwe stations voor versterking van het elektriciteitsnetwerk.  Door deze aanpassingen wordt een deel van de een paar bestaande verbindingen overbodig. Deze verwijderen we. 

Betrekken omwonenden

TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan de komende maanden omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden informeren en raadplegen over alle plannen. Later dit jaar starten we met de communicatie over de ondergrondse kabelverbindingen. We gaan informatie ophalen bij omwonenden die ons kan helpen bij het maken van een keuze waar de kabelverbindingen precies komen. Als de nieuwe stations en kabels er liggen, worden de lijnverbindingen die overbodig zijn geworden verwijderd.

Wanneer

Dit is een planning op hoofdlijnen voor het programma DON.

 • Start voorbereidende werkzaamheden: kwartaal 4, 2022
  • Veld- en bodemonderzoeken
  • Wijzigen bestemmingsplan
  • Aanvragen vergunningen
  •  Aanstellen aannemer
 •  Aanleg nieuwe ondergrondse kabelverbindingen: 2023 – 2026
 • Bouw nieuwe hoog- en middenspanningsstations: 2023 - 2026
 • Programma gereed: 2027-2028

Nieuws

Netbeheerders bouwen aan Drents Overijsselse netversterking

TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan nieuwe hoog- en middenspanningsstations bouwen op de bedrijventerreinen Hoogeveen Riegmeer, bij Wijster, Meppel Noord en Zwolle Hessenpoort. Nieuwe ondergrondse hoogspanningskabels verbinden de stations met het bestaande netwerk.  De Drents Overijsselse Netversterking is nodig om bestaande knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen en voor de transitie naar het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

Lees meer.

Downloads

IG-uitbreiden-elektriciteitsnet-noordwest-overijssel-en-zuidwest-drenthe.png (387 KB, png, 14-07-22)

Download Download