Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Beter Benutten Bestaande 380kV

Beter Benutten Bestaande 380 kV is een programma voor het vergroten van de capaciteit van delen van het landelijke 380 kV elektriciteitstransportnet. Het beter benutten wil zeggen dat er geen nieuwe lijn komt maar dat de capaciteit van een bestaande verbinding wordt uitgebreid. Dit gebeurt door de bestaande geleiders te vervangen door nieuwe geleiders. Op de verbindingen Lelystad-Ens en Diemen-Lelystad is de grotere capaciteit het hardst nodig. Die verbindingen worden als eerste aangepast.

Waarom

De groei van de productie van duurzame energie stijgt. Het aanbod van duurzame energie is minder goed te voorspellen. De ene keer waait het hard of schijnt de zon volop, de andere keer is het bewolkt en windstil. Deze pieken en dalen zijn van grote invloed op ons elektriciteitsnet. De capaciteit op delen van de landelijke 380kV-verbinding zijn momenteel al niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. De capaciteit op deze verbindingen moet daarom worden vergroot.

Wat

TenneT vergroot de capaciteit door de bestaande geleiders te vervangen door nieuwe geleiders. De zogenaamde High Temperature Low Sag (HTLS)-geleiders. Deze geleiders zijn bijna net zo zwaar en dik als de huidige geleiders, maar hebben een grotere transportcapaciteit. Daarnaast combineert TenneT de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding. TenneT gaat o.a. het volgende doen naast het vervangen van de geleiders: de bevestigingen van de geleiders aan de masten vernieuwen; staalwerk in de masten vervangen; waarschijnlijk moet de fundering van een aantal masten worden versterkt.

Wanneer

Op de verbindingen Lelystad-Ens en Diemen-Lelystad is de grotere capaciteit het hardst nodig. Die verbindingen staan dan ook als eerste op de planning.

  • Zomer 2019: Start uitvoering werkzaamheden Lelystad-Ens.
  • 2021/2022: Uitvoering werkzaamheden Diemen-Lelystad.
  • Zomer 2022: Start uitvoering werkzaamheden Krimpen-Geertruidenberg
  • Zomer 2023: Start uitvoering werkzaamheden Rilland-Zandvliet
  • Zomer 2023: Start uitvoering werkzaamheden Ens-Zwolle
  • Zomer 2024: Start uitvoering werkzaamheden Maasbracht-Eindhoven
  • 2025: Uitvoering alle werkzaamheden gereed.

Meer informatie

Bezoek de website van dit project

 

Het vergroten van de capaciteit van een 380kV-verbinding is  een uitbreiding van het hoogspanningsnet en dat is op grond van de Elektriciteitswet een project van nationaal belang. Op energie-infrastructuurprojecten die van nationaal belang zijn, is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven. Voor alle verbindingen die binnen het project BBB380kV vallen, coördineert de minister van Economische Zaken en Klimaat de vergunningenprocedure. De betrokken overheden, met name gemeenten, blijven verantwoordelijk voor de besluiten (zoals omgevingsvergunningen). Omdat het gaat om een Rijkscoördinatieregeling heeft het project BBB380kV ook een aparte website.

Bezoek

de website

Lees meer

Netkaart Beter Benutten Bestaande 380 kV

Downloads

Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 03-12-18)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Factsheet Beter Benutten (2 MB, pdf, 25-01-22)

Factsheet Beter Benutten Download Download

ContactEefje Van Gorp

Media Relations