Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Over internationale verbindingen

TenneT wil een belangrijke partij zijn in de Noordwest-Europese energiemarkt. Door regio’s en landen met elkaar te verbinden, ontstaat een keten van hoogspanningsnetten. Dit maakt internationaal transport van elektriciteit makkelijker, efficiënter en goedkoper. Ook kunnen de internationale vraag en aanbod dan beter met elkaar in evenwicht worden gebracht. Voor gebruikers resulteert dit in lagere kosten en een hogere leveringszekerheid.

Grensoverschrijdende verbindingen

TenneT heeft met internationale partners de volgende grensoverschrijdende verbindingen tot stand gebracht of werkt nog aan de uitvoering:

 • Kabel van Nederland naar Noorwegen (NorNed-kabel; in gebruik sinds 2008)
 • Kabel van Nederland naar Groot-Brittannië (BritNed-kabel; in gebruik sinds 2011)
 • Verbinding tussen Doetinchem in Nederland en Wesel in Duitsland (Ingebruik genomen vanaf september 2018)
 • NordLink kabel van Duitsland naar Noorwegen (Inbedrijfsname 2020)
 • COBRAcable, kabel van Nederland naar Denemarken (Inbedrijfsname 2019).

Systeemverbeteringen 

TenneT heeft met internationale partners de volgende grensoverschrijdende systeemverbeteringen tot stand gebracht of werkt nog aan de uitvoering:

 • Marktkoppeling België - Frankrijk - Nederland (2008)
 • Marktkoppeling Duitsland - België - Frankrijk - Nederland (2010)
 • Crossborder Intraday (2011)
 • Intraday met Noorwegen (maart 2012), met Engeland (mei 2012)
 • Noordwest-Europese marktkoppeling: Scandinavië, Groot-Brittanië en Centraal West Europa (feb 2014)
 • Multi-Regional Coupling (MRC): Noordwest-Europa en Zuidwest-Europa (mei 2014). Deze MRC vormt het doelmodel voor de verdere uitbreiding in Europa tot één geïntegreerde prijsgekoppelde Europese dag-vooruit markt.

Gerelateerde projecten

BritNed

Deze 1000 MW hoogspanningsverbinding heeft een lengte van 260 kilometer en loopt van het Isle of Grain (Kent, VK) naar de Maasvlakte bij Rotterdam. Via de kabel wordt stroom in beide richtingen getransporteerd, op basis van vraag en aanbod en prijsverschillen tussen beide elektriciteitsmarkten. De operationele en technische bedrijfsvoering van de kabel is in handen van BritNed Development Ltd., een joint venture van het Britse energieconcern National Gris en NLink International, een dochtermaatschappij van TenneT.

Lees meer

NorNed

De hoogspanningsnetten van Noorwegen en Nederland zijn sinds 2008 met elkaar verbonden. De kabel is 580 kilometer lang en heeft een capaciteit van 700 MW. Hiermee zijn TenneT en het Noorse Statnett de eigenaren van de langste onderzeese gelijkstroom hoogspanningsverbinding.

Lees meer

COBRAcable

De Nederlandse en Deense beheerders van het hoogspanningsnet, TenneT en Energienet.dk, leggen een onderzeese hoogspanningsverbinding aan die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt; de COBRAcable. De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW is ongeveer 325 kilometer lang en loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar Endrup (Denemarken).

Lees meer