Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Vondsten van boeren uit brons- en ijzertijd

In Brabant wordt gewerkt aan het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Voordat gestart wordt met de werkzaamheden moeten diverse bodemonderzoeken uitgevoerd worden waarvan archeologie er een is. Eerder archeologisch onderzoek in de directe omgeving van het station had al aangetoond dat het gebied gedurende de prehistorie intensief bewoond en gebruikt werd.

Archeologisch onderzoek

Na een proefsleuvenonderzoek is besloten dat een volledige archeologisch onderzoek noodzakelijk was. Het waren boeren, die drieduizend jaar geleden, in de negende tot zevende eeuw voor Christus, woonden op de plek waar nu het hoogspanningsstation Tilburg Zuid staat.

Vondst

Ze hadden een gemixt bedrijf met runderen, misschien een varken en akkers. Ook hielden ze zich bezig met jagen en verzamelen, om het hele landschap te benutten.
“We wisten dat er mensen geweest zijn, nu hebben we daadwerkelijk resten van een huis gevonden", vertelt Marleen van Zon van Archol. “Het leuke is dat er een kuil, een soort van kelder gevonden is van een halve meter tot een meter diep. Deze werd afgedekt voor potten met melk, kaas of andere producten. Materiaal dat daar uit kwam bestaat uit oortjes en grote scherven, soms versierd met vingertoppen in de rand."

In dit gebied werken we verder aan een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Tilburg Zuid en Tilburg West. Door een derde circuit op een nieuw tracé aan te leggen, wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk rondom Tilburg Zuid vergroot.

Locatie van dit project