Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Vluchtgeulen voor dassen

In de Biesbosch zijn in een visarendnest in de hoogspanningsmast van de 150 kV verbinding Geertruidenberg – Biesbosch jongen geboren. Sinds vorig jaar broedt de visarend in Nederland. Heel bijzonder dus dat deze vogel uitgerekend onze hoogspanningsmast uitgekozen heeft om te broeden.

TenneT legt 'vluchtgeulen' aan voor dassen bij kabelproject Haps-Boxmeer-Venray

Binnenkort starten de werkzaamheden voor de aanleg van een ondergrondse, 150 kV-kabel tussen de hoogspanningsstations Haps en Boxmeer. Het project versterkt het energienet in de omgeving van Boxmeer, ten westen van de A73. In deze omgeving bevindt zich ook een bekend verspreidingsgebied van dassen. 

Michel Fiddelers (Bouwleider TenneT): 'De das is een karakteristieke, beschermde diersoort die in het buitengebied van de gemeente Boxmeer veel voor komt en waar dassen vrij kunnen foerageren (naar voedsel kunnen zoeken). We realiseren ons goed dat onze kabelwerk-zaamheden een grote impact op de leefomgeving van de dassen hebben. Immers, onze ka-belverbinding doorkruist een open gebied waarbij in het vrije veld een brede geul van enkele honderden meters lang wordt gegraven waarin onze hoogspanningskabel komt te liggen. Nadat de kabels zijn gelegd, maken we de geul weer dicht. Dit betekent wel dat de geulen tijdelijk open liggen, voordat wij ze weer dichtmaken. Bovendien liggen er tijdens de aanleg meerdere werkwegen langs de open ontgraving. Deze werkwegen sluiten weer aan op de openbare weg, zodat het werkverkeer kan af- en aanrijden. Ook liggen er depots waarin de grond uit de geul tijdelijk wordt opgeslagen. Hierdoor worden dassen geraakt in hun foera-geergedrag. Daarom vindt TenneT het van het grootste belang om zoveel mogelijk rekening te houden met de dassen en te voorkomen dat zij in de open geulen terechtkomen'.

Vluchtgeulen dassen

'Van dassen is bekend dat zij vooral in de avond- en nachturen foerageren. Met name jonge dieren lopen de kans om hierbij in de open geulen te vallen. De wanden van de open geulen zijn te stijl om hieruit zelf te kunnen ontsnappen. Omdat onze aannemer Heijmans de werk-zaamheden overdag uitvoert, verstoren wij de dassen zo min mogelijk. Daarnaast hebben we geregeld dat aan de ene zijde van de open ontgraving de depots liggen en aan de andere zijde de werkwegen waarover het werkverkeer af en aanrijdt. En mocht een das dan toch in een open geul vallen, dan zorgen wij ervoor dat de dassen weer hieruit kunnen ontsnappen. Zo voorzien we de beide uiteinden van de open geulen, met flauwe taluds zodat de dieren zelf langs deze wegen uit de geulen kunnen ontsnappen. Daarnaast krijgen de geulen ook halverwege inkepingen met flauwe taluds, zodat de dieren ook daar uit de geulen kunnen ontsnappen. Tenslotte laat TenneT aannemer Heijmans het totale werk begeleiden door een ecoloog, zodat tussentijdse verbeteringen mogelijk blijven'. 

Voor meer informatie over het project lees je op de projectpagina.

Locatie van dit project