Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Nestkasten in trek

Nederland telt nog zo’n 7,5 duizend steenuil broedparen, hiermee staat dit soort op de rode lijst. We maken ons land te netjes om te kunnen nestelen. De steenuil broedt het liefst in boomholtes, een oude schuur, of op rommelige boerenerven. De Achterhoek is met 1800 broedparen een geliefde stek voor steenuilen. Dit is ook de plek waar TenneT aan het werk ging om de nieuwe hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel aan te leggen. Heiwerkzaamheden en broedende steenuilen gaan niet samen. Door het plaatsen van extra steenuilenkasten op veilige plekken in het gebied draagt TenneT bij het verhogen van de steenuilenstand.

'Extra nestkasten voor steenuilen en torenvalken'

Nestkasten

Bert Kwakkel is een bekend gezicht binnen de steenuilenwerkgroep. Sinds jaar en dag zet hij zich in om de stand van de steenuil op pijl te houden. Houtbewerking zit in zijn bloed, hij heeft dan ook eigen nestkasten ontwikkeld. Niet alleen voor steenuilen, ook torenvalkkasten behoren tot het assortiment. “50 jaar geleden zag de steenuilenstand er nog heel anders uit. Ze leefden op boerenerven met voldoende nestmogelijkheden en voedsel. Maar tijden veranderen dus is het noodzakelijk dat wij ze een handje helpen”, aldus Bert. In 2013 kwam Arcadis langs om te kijken naar mastlocaties en welke dieren er in de omgeving leefden. “De heiwerkzaamheden zouden de steenuilen kunnen verjagen. Op plekken, verder van de hoogspanningsverbinding af, hebben zijn extra nestkasten geplaatst. 

Gezinsuitbreiding

Dit jaar heeft Bert langs het tracé zo’n 50 jongen geringd en deze zijn allemaal uitgevlogen. “Dat is fantastisch natuurlijk. Door de aanleg van de hoogspanningsverbinding heeft TenneT een financiële bijdrage geleverd waarmee we 15 steenuilenkasten geplaatst hebben. Hierdoor is het nestresultaat zeker verbeterd. De steenuilen hebben nu een door mijzelf volledig uitontwikkeld model nestkast waar de marter niet bij kan.” Bert wist inmiddels de weg naar TenneT te vinden dus ging hij in gesprek over de mogelijkheden om ook voor de torenvalk iets aan de leefomstandigheden te verbeteren. “Mijn contact met TenneT was van begin af aan goed. Dus toen ik een bijdrage vroeg voor het plaatsen van twee nestkasten voor torenvalken vonden de meesten dat een goed idee.” Voor de torenvalk beperkt Bert zijn werkzaamheden tot het plaatsen van de kast en het bijhouden of er een broedpaar inzit. 

Bert: “Ringen van torenvalken doe ik niet, ik heb mijn handen vol aan de steenuilen en het is moeilijk om iemand te vinden die het net zo graag doet als ik.” Vandaag plaatst Bert twee kasten. De groenaannemer BLT komt met twee grote palen het boerenerf op. Een collega van Bert, graaft een gat van 80 centimeter, de paal gaat erin en Bert bevestigt de nestkast op de paal. Dan nog wat nestmateriaal en klaar is Bert. Later die avond belt hij op, binnen een uur was de kast al ingewijd door een torenvalk.

Locatie van dit project