Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

BIJzondere samenwerking (met Vivara Pro)

23 april is het Nationale Bijenteldag. Vorig jaar hebben we bijen geteld op station Dodewaard en dat waren er een heleboel! Daarom hebben we een nieuw insectenhotel geplaatst op het station, de oude was omgeknakt door storm Eunice in februari. Er is voldoende voeding aanwezig omdat we sinusmaaien toepassen op dit station waardoor het hele seizoen bloemen en kruidachtige planten blijven staan.

Vivara Pro

We hebben dit insectenhotel geplaatst in samenwerking met Vivara Pro. Vivara Pro ontwikkelt specialistische natuurbeschermingsproducten voor de professionele markt. De ontwikkeling gaat veelal in nauwe samenwerking met verschillende natuurbeschermingsorganisaties en experts uit heel Europa. De jarenlange samenwerking tussen Vivara Pro en haar natuurbeschermingsorganisaties heeft ertoe geleid, dat de producten voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen en gecertificeerd zijn door de natuurbeschermingsorganisaties. In dit geval hebben we samen met de Vlinderstichting en Vivara Pro gekeken naar de beste oplossing voor een hoogspanningsstation.

 

Biodiversiteit bij TenneT

Door de samenwerking met Vivara Pro aan te gaan zoeken we slimme oplossingen om stations en onze verbindingen meer natuurinclusief te bouwen en te beheren. Je kunt dan denken aan zaadmengsels voor bloemenrijk grasveld, nestkasten voor vogels of vleermuizen en insectenhotels.

Laat de zzzzzomer maar komen !

Locatie van dit project