Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Financiële doelstellingen

Onze financiële ambities houden verband met één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De onderstaande tabel toont onze transparante en duurzame resultaten. Tenzij anderszins aangegeven, bevatten de onderstaande tabellen geaggregeerde gegevens voor Nederland en Duitsland.

Markt

Winstgevendheid en rendement op investeringen zijn belangrijk om aantrekkelijk te blijven voor vermogensverschaffers en om onze activiteiten en verwachte groei te financieren. Onze winstdoelstellingen en investeringen dragen bij aan SDG 7, die is gericht op het waarborgen van toegang tot betaalbare, schone energie voor iedereen.

LangetermijndoelStand van zaken eind 2018Stand van zaken eind 2017Stand van zaken eind 2016
Rendement op geinvesteerd vermogenRendement ≥ 4,1% *) (regulatorisch rendement)

5,9%7,1%7,7%
Groene financiering (in miljarden euro´s)N.v.t.6,45.03.0

*) Onze doelstelling voor rendement op geïnvesteerd vermogen is gebaseerd op het gemiddelde van de langetermijnrendementen die worden voorgeschreven in de regelgeving. 

Toelichting

TenneT heeft in de afgelopen drie jaar een actieve rol gespeeld op de markt voor groene financiering. Deze vorm van financiering is een logische stap voor TenneT in ons streven om een duurzame en betrouwbare elektriciteitsvoorziening te waarborgen voor de maatschappij. Groene financieringsinstrumenten zijn een belangrijk hulpmiddel voor de financiering van projecten met duidelijke milieuvoordelen, zoals het aanleggen van infrastructuur voor duurzame energie. Dit is vooral waardevol nu onze sector te maken heeft met de uitdagingen van de financiering van de energietransitie.

Lees ons Green Finance Report 2018

Gerelateerd

Mensen

We dragen bij aan de maatschappij door een optimale werkomgeving te bieden voor onze medewerkers, en door te zorgen dat onze werkzaamheden optimale resultaten opleveren voor de belanghebbenden die ermee te maken hebben.

Meer informatie over onze doelstellingen op het gebied van mensen

Milieu

Wij zetten ons in voor het milieu door de milieu-effecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en/of te compenseren.

Meer informatie over onze milieudoelstellingen