Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Energietransitie

Hier geven wij inzicht in de energietransitie, en zijn data en feiten te vinden over ons netwerkgebied in Nederland en Duitsland. We streven voortdurend naar vergroting van onze transparantie. In de komende periode zal dan ook meer informatie aan Energy Insights worden toegevoegd.

Heroverweeg het systeem

Windturbines en zonnepanelen zijn zichtbare gevolgen van de toenemende vraag naar schone, duurzame energie onder consumenten. In Nederland en Duitsland worden traditionele energiebronnen zoals kernenergie en kolencentrales uitgefaseerd en vervangen door duurzame wind- en zonne-energie. Deze overgang, die wordt aangeduid als de energietransitie (of Energiewende in Duitsland), betekent dat netbeheerders zoals TenneT het bestaande elektriciteitsvoorzieningssysteem volledig moeten herzien.

Onderhoud en uitbreiding

Het aansluiten van nieuwe energiebronnen op ons net maar ook het bundelen en transporteren van elektriciteit is veel ingewikkelder dan vroeger. Om onze trackrecord op het gebied van leveringszekerheid (99,99% netbeschikbaarheid) te behouden hebben we nieuwe verbindingen met meer capaciteit nodig, evenals meer onder- en bovengrondse verbindingen. We investeren meer dan ooit in het onderhouden en uitbreiden van ons hoogspanningsnet, met zo min mogelijk impact op milieu en lokale gemeenschappen.

Digitale technologieën

Kijkend naar de toekomst investeren we tevens in digitale technologieën, waaronder het opzetten van een centrale ‘datahub’ om de vele verschillende (toekomstige) elektriciteitsbronnen te beheren. Een dergelijk systeem draagt ook bij aan een gelijk speelveld voor alle partijen die zich bezighouden met het opwekken en levering van energie, inclusief particulieren. TenneT is ervan overtuigd dat investeringen in slimme technologie en modernisering van ons fysieke net zal bijdragen aan een soepele en succesvolle transitie naar een duurzame energievoorziening.

Meer data over de energietransitie

Windenergie

Zonne-energie

Verticale belasting

Jaarlijkse piekbelasting

Netverliezen

Innovatie @ TenneT

Onze innovatieprincipes dienen het voordeel van onze stakeholders en ondersteunen de verwezenlijking van onze strategische doelstellingen in overeenstemming met onze missie om een hoog niveau van voorzieningszekerheid te garanderen en een geïntegreerde en duurzame Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt te bevorderen.

Waar werkt TenneT aan?

TenneT investeert 1,6 miljard euro in het hoogspanningsnet voor een CO2-neutrale toekomst met een sterke focus op energiezekerheid

29-07-22

In een complexe en onvoorspelbare externe omgeving heeft TenneT in de eerste helft van 2022 EUR 1,6 miljard geïnvesteerd in de energietransitie en...

Lees meer

Wil je ook graag onderdeel worden van TenneT?

Kom je carrière bij TenneT op gang - Ben je op zoek naar spannende nieuwe taken? Kijk dan eens naar onze jobaanbiedingen.

Kijk nu op onze vacaturesite