Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Safety Leadership

Onze veiligheidsprestaties weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. We willen gezien worden als leider op het gebied van safety en wij geloven dat iedereen binnen TenneT een leider is door zelf veilig te handelen. We investeren in trainingen voor managers en medewerkers.

Wees je bewust van jouw rol

Binnen TenneT werken we hard aan het verhogen van ons veiligheidsbewustzijn. Dat doen we onder meer door het inzetten van campagnes, het geven van trainingen, het organiseren van leveranciersdagen, het onderzoeken en publiceren van incidenten onder de noemer Safety Moment, het organiseren van Safety Walks door het management en het uitgeven van een Safety Award. Elke activiteit heeft als doel eigen medewerkers en medewerkers van onze leveranciers bewust te maken van hun rol op het gebied van veiligheid.

Het nemen van eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid noemen we Safety Leadership.

Safety Moment

Als een incident heeft plaatsgevonden, zal TenneT een Safety Moment hierover uitgeven. In de Safety Moment staat een beschrijving van het incident en de maatregelen die daarop zijn genomen. Safety Moments zijn bedoeld om medewerkers van TenneT en haar leveranciers te informeren en staan los van eventueel ongevalsonderzoek en de uitkomsten daarvan. De Safety Moments ontvangen? Stuur dan een mail naar safety(at)tennet.eu.

Safety Walk

Alle leidinggevenden van TenneT voeren Safety Walks uit.  Op bouwlocaties, bij onderhoudswerkzaamheden of op kantoren. Het doel is een open gesprek over safety houden en zo de safety awareness verhogen.

Daar waar de VCA gecertificeerde onderdelen van TenneT (Grid Service Nederland en Large Projects Nederland) al gewend zijn om werkplekinspecties (WPI) uit te voeren, is er vanuit de Safety Vision 2018 voor gekozen om alle leidinggevenden van TenneT Safety Walks uit te laten voeren.

Doelen Safety Walk

  • Bijdragen aan safety awareness binnen TenneT
  • Inzicht verwerven in werkzaamheden, risico’s en mogelijke verbeterpunten op de locatie
  • Inzicht verwerven die je tijdens uitvoering van je eigen werkzaamheden hebt op de veiligheid van de locatie
  • Medewerkers uitdagen op het gebied van safety door in een open gesprek aandacht te vestigen op mogelijke safety risico's en beheersmaatregelen
  • Zichtbaar Safety Leadership tonen
  • Open gesprek over veiligheid

Zie ook

Safety ambities

TenneT hecht grote waarde aan safety. Elke dag weer zijn wij ons als organisatie bewust van de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. TenneT wil dat iedere medewerker veilig thuis komt, elke dag weer.

Lees meer

Contractor Management

Contractor management is een onderdeel van onze Safety Vision 2022. Ons streven is dat iedereen die voor TenneT werkt veilig thuiskomt, elke dag weer. TenneT wil de beste partijen aan boord voor de uitvoering van ons werk. Leveranciers die net als wij, safety serieus nemen en het werk uiterst veilig uitvoeren.

Lees meer

Life-Saving Rules

TenneT hanteert zes Life-Saving Rules. Deze regels zijn bedoeld om dodelijke ongevallen te voorkomen en zijn geïnspireerd op de petrochemische industrie en eigen analyse van onze 'high risk' incidenten. We willen niet dat eigen medewerkers en medewerkers van (onder)leveranciers hun leven riskeren voor TenneT. De zes regels geeft hen het recht 'nee' te zeggen en het werk te stoppen in een situatie waar de regel van kracht is.

Lees meer