Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Safety bij TenneT

TenneT hecht grote waarde aan safety. Elke dag weer zijn wij ons als organisatie bewust van de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. TenneT wil dat iedere medewerker veilig thuis komt, elke dag weer.

Onze veiligheidsambities

TenneT heeft de afgelopen jaren een enorme verbetering laten zien in veiligheidsgedrag, waaronder certificering op trede 3 van de Veiligheidscultuurladder (SCL). Veiligheid vraagt echter om voortdurende aandacht en focus. En daarom moeten we verdere stappen zetten. Onze veiligheidsprestaties weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. Operationele uitmuntendheid kan alleen worden bereikt door een brede, proactieve, risicogebaseerde benadering van onze bedrijfsactiviteiten en -processen. Wij willen erkend worden als een uitmuntende performer op het gebied van veiligheid. (oude tekst behouden)

TenneT OHS Policy

Op 31 augustus 2020 heeft de raad van bestuur het nieuwe TenneT Arbobeleid ondertekend. Het arbobeleid geeft uitleg en richting aan de medewerkers van TenneT en andere belanghebbenden over de wijze waarop TenneT haar activiteiten uitvoert en wat wij van medewerkers verwachten om onze veiligheidsambitie van Zero Harm te realiseren. Naast een sterke focus op de "menselijke" aspecten van OHS, zoals psychologische veiligheid, lerende organisatie en veiligheidscultuur, is er ook aandacht voor de "organisatorische" elementen van OHS, zoals risicomanagement, veilig werken in de keten en aannemersmanagement. Veilig werken is de verantwoordelijkheid van iedere werknemer.

Safety Strategy, Vision and Roadmap 2025

Iedere werknemer veilig en gezond naar huis krijgen, iedere keer weer', dat is onze safety visie. Met andere woorden: Zero Harm. Daarom zal TenneT een solide basis leggen en een stap verder gaan in onze betrokkenheid bij veiligheid, waardoor het centraal komt te staan in onze cultuur en dagelijkse praktijk. Als onderdeel van onze algemene strategische doelstellingen voor 2025, is ons strategisch veiligheidsdoel het bieden van een veilige werkomgeving die voldoening geeft voor ongeveer 10.000 medewerkers en (onder)aannemers.

Het doel van de Safety Strategy is het verbeteren van onze veiligheidsprestaties. De Safety Strategy is opgesteld als gezamenlijk kader waarop we onze acties kunnen baseren. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het verbeteren van veiligheid en we moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat elke medewerker elke dag weer veilig en gezond thuis komt. Samen streven wij ernaar een kritische massa te creëren, onze acties te focussen en te streven naar resultaten. Dit geldt voor elke medewerker.

Safety Roadmap 2025

De Safety Strategy 2025 is vertaald naar de Safety Roadmap 2025. De Roadmap bevat specifieke acties die we kunnen ondernemen om onze ambitie, Zero Harm, te realiseren. De Roadmap is een levend document en wordt in samenspraak met de organisatie elk kwartaal geëvalueerd en bijgewerkt. 

De Roadmap 2025 vormt het uitgangspunt voor onze solide basis. Door ons te concentreren op resultaten en keuzes te maken, kunnen we gericht acties ondernemen die bijdragen aan onze solide basis. De transformatieprioriteiten helpen ons een heldere focus te bieden, om het uitvoerend vermogen van onze organisatie te verbeteren, ook op het gebied van veiligheid.

Downloads

TenneT OHS Policy (233 KB, pdf, 15-10-20)

TenneT OHS Policy Download Download
TenneT Safety Roadmap 2025 (820 KB, pdf, 14-07-22)

TenneT Safety Roadmap 2025 Download Download
TenneT Safety Strategy 2025 (678 KB, pdf, 14-07-22)

TenneT Safety Strategy 2025 Download Download

Zie ook

Safety Leadership

Onze veiligheidsprestaties weerspiegelen de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. We willen gezien worden als leider op het gebied van safety en wij geloven dat iedereen binnen TenneT een leider is door zelf veilig te handelen. We investeren in trainingen voor managers en medewerkers.

Lees meer

Contractor Management

Contractor management is een onderdeel van onze Safety Vision 2018. Ons streven is dat iedereen die voor TenneT werkt veilig thuiskomt, elke dag weer. TenneT wil de beste partijen aan boord voor de uitvoering van ons werk. Leveranciers die net als wij, safety serieus nemen en het werk uiterst veilig uitvoeren.

Lees meer

Life-Saving Rules

TenneT hanteert zes Life-Saving Rules. Deze regels zijn bedoeld om dodelijke ongevallen te voorkomen en zijn geïnspireerd op de petrochemische industrie en eigen analyse van onze 'high risk' incidenten. We willen niet dat eigen medewerkers en medewerkers van (onder)leveranciers hun leven riskeren voor TenneT. De zes regels geeft hen het recht 'nee' te zeggen en het werk te stoppen in een situatie waar de regel van kracht is.

Lees meer